Danh Sách Học Viên Khóa 116 B2

– Ngày khai giảng: 28/02/2017               – Ngày bế giảng: 01/06/2017

STT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú
1 ĐỖ THÚY ÁI 04/04/1986
2 NGUYỄN ĐOÀN THANH AN 27/06/1987
3 VÕ VÂN AN 20/02/1988
4 NGUYỄN THẢO ANH 08/09/1991
5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 28/09/1990
6 NGUYỄN THỊ THỦY ANH 27/07/1993
7 NGUYỄN THẾ ANH 16/12/1977
8 TRẦN KHẮC ÂN 20/05/1958
9 VÕ HOÀNG ÂN 01/01/1985
10 NGUYỄN PHI ÂN 10/10/1990
11 NGUYỄN THI ÂN 23/12/1989
12 TRẦN HỮU BẢO 17/09/1984
13 NGUYỄN Ảnh BÌNH 07/12/1986
14 NGUYỄN HÀ THANH CAO 15/08/1976
15 LÊ VĂN CÔNG 14/08/1985
16 VÕ THÀNH CÔNG 17/10/1996
17 VÕ TUẤN CƯỜNG 03/07/1988
18 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 22/07/1981
19 ĐỖ MINH CHÁNH 16/02/1995
20 LÊ HỮU CHI 20/10/1984
21 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 04/07/1975
22 THỚI ĐÌNH CHƯƠNG 01/12/1987
23 ĐOÀN HỒNG DIỄM 12/06/1998
24 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 22/11/1988
25 TRẦN NGỌC DUNG 03/04/1987
26 PHẠM VĂN DŨNG 10/03/1995
27 NGUYỄN QuỐC DŨNG 06/10/1968
28 TRẦN KHOA ĐIỀN 25/02/1987
29 NGUYỄN HỮU ĐOÀN 23/11/1957
30 LƯƠNG HẢI 24/04/1993
31 TRẦN MINH HÀI 21/11/1984
32 LƯƠNG NGUYỄN QuỐC HẢI 29/10/1977
33 LÊ THỊ HẰNG 28/08/1992
34 VÕ THỊ MỸ HẰNG 04/08/1984
35 ĐINH THỊ THU HIỀN 03/02/1982
36 TRƯƠNG DỤNG HIỀN 17/07/1986
37 ĐẶNG VĂN HIẾN 18/07/1977
38 PHẠM THỊ NGỌC HIẾU 05/08/1983
39 HuỲNH NGỌC HIẾU 11/03/1987
40 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 19/03/1977
41 LÊ THỊ THANH HÒA 01/10/1986
42 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/09/1983
43 BÙI THẾ HUY 08/01/1987
44 NGUYỄN NGỌC HUY 02/09/1986
45 LÂM BÍCH HUYỀN 15/07/1989
46 ĐỖ VĂN HUỲNH 19/05/1987
47 NGUYỄN THU HƯƠNG 07/04/1959
48 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 04/10/1982
49 TRỊNH THU HƯƠNG 06/01/1978
50 PHẠM THỊ HƯƠNG 04/09/1991
51 NGUYỄN HÀ KẪM 01/08/1985
52 NGUYỄN TRUNG KIÊN 09/02/1988
53 LÊ MINH KHÁNH 25/08/1988
54 LƯU QuỐC KHÁNH 15/09/1996
55 VÕ QUANG KHOA 03/108/1983
56 NGUYỄN TẤN KHOA 06/03/1998
57 BÙI ĐĂNG KHOA 18/10/1984
58 TRẦN HỮU KHÔI 23/10/1974
59 NGUYỄN THỊ KIM LÀI 01/06/1981
60 HỒNG ĐỨC LÂM 28/12/1990
61 NGUYỄN HOÀNG LIÊN 25/11/1972
62 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 13/11/1981
63 PHẠM THỊ HOA LIÊN 01/01/1979
64 ĐẶNG TuẤN LINH 23/10/1985
65 PHẠM THỊ KIỀU LINH 20/08/1985
66 NGUYỄN TẤN LINH 11/01/1991
67 NGUYỄN THỊ MINH LOAN 11/07/1962
68 LÊ HOÀI BẢO LONG 31/08/1996
69 NGUYỄN THÀNH LONG 17/10/1996
70 PHẠM VĂN LUÂN 13/07/1989
71 TĂNG THỊ KHÁNH LY 11/02/1994
72 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 21/10/1979
73 TRẦN VĂN MẠNH 19/11/1975
74 LÊ TIẾN MINH 22/01/1981
75 NGUYỄN KIM NINH 02/07/1978
76 NGUYỄN PHÚ NINH 03/12/1993
77 HOÀNG THỊ THÚY NGA 13/05/1984
78 CHY CHẤN NGHĨA 12/11/1987
79 LÊ KIM NGỌC 10/05/1997
80 ĐẶNG THANH NGUYÊN 05/05/1993
81 PHAN THỤY QuỲNH NHIÊN 28/08/1991
82 NGUYỄN THỊ THANH NHUNG 03/11/1987
83 NGUYỄN THỊ QuỲNH NHƯ 14/10/1993
84 PHAN THỊ HOÀNG OANH 24/11/1986
85 MAI TẤN PHÁP 01/01/1975
86 NGUYỄN ANH PHÁP 01/01/1990
87 HOÀNG HỮU PHÁT 16/08/1995
88 HÀ HẢI PHI 17/12/1991
89 TRẦN HuỲNH MINH PHÚ 21/11/1982
90 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 14/12/1995
91 LÂM THÙY PHƯƠNG 30/12/1984
92 TRẦN NGỌC QUANG 05/12/1984
93 NGUYỄN PHI QuỆ 01/08/1992
94 NGUYỄN PHẠM QuỐC 02/10/1953
95 TRẦN LÊ THANH QUYÊN 27/10/1988
96 NGUYỄN HuỲNH QUYỀN 19/12/1989
97 NGUYỄN TRỌNG QUYẾT 05/06/1992
98 NGUYỄN CAO HOÀNG SINH 15/02/1975
99 HEO YONG SOO 02/11/1968
100 BÙI XUÂN SƠN
101 PHẠM VĂN SƯƠNG 05/02/1981
102 NGUYỄN VĂN SƯƠNG 05/06/1996
103 TRẦN VĂN SỸ 27/02/964
104 NGUYỄN ĐỨC TÀI 11/12/1992
105 TRẦN VĂN TÀI 30/05/1986
106 ĐOÀN VĂN TÂM 01/01/1980
107 NGUYỄN VĂN TÂN 11/07/1988
108 PHẠM PHI TẤN 01/03/1997
109 NGUYỄN TRẦN MINH TẤN 11/09/1975
110 TRẦN THANH TÍN 08/03/1990
111 PHẠM ANH TuẤN 17/01/1981
112 VŨ VĂN TuẤN 10/02/1987
113 HuỲNH ANH TuẤN 23/03/1984
114 NGUYỄN BÁ TÙNG 22/01/1974
115 BÙI XUÂN TƯỜNG 13/09/1984
116 PHẠM NGỌC THÁI 19/11/1983
117 NGUYỄN BÁ THANH 20/01/1975
118 NGUYỄN HUY THÀNH 22/12/1992
119 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 10/01/1983
120 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG THẢO 25/04/1986
121 TRẦN VĂN THẢO 01/01/1981
122 LÊ ĐỨC THẮNG 26/09/1993
123 TRƯƠNG VĨNH THẮNG 01/01/1990
124 NGÔ THÀNH ANH THI 15/08/1992
125 LÊ XUÂN THỊNH 29/09/1997
126 TRẦN HUY THÔNG 02/10/1997
127 LÊ ĐỨC THÔNG 29/07/1973
128 LÊ THỊ THI THƠ 04/09/1994
129 NGUYỄN THỊ THU THỦY 07/10/1986
130 LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY 01/01/1987
131 VÕ THỊ THANH THÚY 05/09/1989
132 ĐOÀN THỊ MINH THƯ 20/11/1995
133 ĐÀO CAO THỰƠC 10/02/1993
134 NGUYỄN THU TRANG 22/10/1983
135 NGUYỄN THỊ VÂN TRANG 10/08/1988
136 TRẦN THỊ THIÊN TRANG 12/08/1984
137 NGÔ THU TRANG 13/09/1967
138 NGUYỄN VĂN TRĂM 06/06/1983
139 TẠ THỊ THÙY TRÂM 28/02/1995
140 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÂM 15/02/1981
141 TRẦN MINH TRÍ 31/08/1995
142 HOÀNG XUÂN QUÝ TRỌNG 25/06/1995
143 NGUYỄN VĂN TRỌNG 07/08/1993
144 LÊ MINH TRỔI 13/12/1987
145 NGUYỄN VIẾT TRUNG 13/10/1987
146 LƯƠNG XUÂN TRUNG 22/02/1990
147 NGUYỄN MINH TRUNG
148 BÙI VĂN TRƯƠNG 02/06/1988
149 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 26/08/1998
150 PHẠM VĂN TRƯỜNG 01/01/1980
151 NGUYỄN ĐÌNH LINH TRƯỜNG 21/02/1976
152 TRẦN NGỌC VINH 30/12/1994
153 DƯƠNG NGỌC THÚY VY 06/04/1982
154 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 27/04/1983
155 ĐỚI VĂN VỸ 25/05/1979
156 LÊ NGỌC PHÚC YÊN 30/05/1995
157 CHUNG THÙY DƯƠNG 20/02/1998
158 ĐỖ THÀNH CÔNG 16/05/1994
159 NGUYỄN KHÁNH 27/12/1988
160 TRƯƠNG NHỰT TOÀN 01/01/1985