Danh Sách Học Viên Khóa 130 B2

Ngày khai giảng: 05/12/2017      – Ngày bế giảng: 12/03/2018     – Ngày thi sát hạch: 21/03/2018

TT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú
1 LỆ THỊ NHI A 06/09/1991
2 TRẦN TRUNG ÁI 20/01/1991
3 LÊ THỊ HOÀI AN 20/10/1993
4 NGUYỄN BÌNH AN 01/01/1984
5 ĐÀO TUẤN ANH 13/02/1988
6 LÊ ĐỨC ANH 01/09/1996
7 LÊ VŨ HẢI ANH 03/01/1992
8 NGUYỄN HOÀNG ANH 27/10/1983
9 TRẦN THỊ KIM ANH 02/11/1986
10 TRỊNH VĂN BA 28/08/1986
11 PHẠM THANH BÌNH 02/02/1983
12 TRƯƠNG VĂN CẢNH 02/05/1960
13 NGUYỄN NGỌC CHÂU 27/12/1982
14 NGUYỄN CÔNG CHÍ 04/12/1967
15 TRẦN TUẤN CHIÊU 06/09/1999
16 PHẠM VĂN CHƯƠNG 03/02/1993
17 NGUYỄN THÀNH CÔNG 28/01/1993
18 HUỲNH CHÍ CƯỜNG 09/05/1977
19 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 09/07/1982
20 NGUYỄN LÊ HUY ĐẠT 17/10/1976
21 NGUYỄN ĐÌNH DIỆU 02/04/1993
22 ĐÀO CHÍ ĐỨC 31/08/1979
23 ĐỖ THỊ MINH ĐỨC 25/06/1974
24 LÊ VĂN ĐỨC ĐỨC 30/04/1967
25 NGUYỄN LAI DUY ĐỨC 30/12/1996
26 NGUYỄN VIỆT DŨNG 15/05/1986
27 PHẠM HỒ ĐẠI DƯƠNG 15/11/1996
28 HỒ HẢI ĐƯỜNG 21/06/1989
29 BÙI NHẬT DUY 07/11/1990
5 HỒ NHẬT DUY 01/01/1999
31 LÊ KHA DUY 02/04/1993
32 NGUYỄN HOÀNG DUY 26/11/1989
33 QUAN THỊ HƯƠNG GIANG 01/01/1994
34 LÊ HOÀNG HẢI 09/07/1995
35 NGUYỄN DUY HẢI 12/02/1987
36 NGUYỄN QUANG HIỆP 06/10/1985
37 HOÀNG XUÂN HIẾU 20/03/1972
38 NGUYỄN TRUNG HIẾU 19/10/1993
39 PHƯƠNG QUỐC HIẾU 02/02/1992
40 HOÀNG VIẾT HỘI 16/06/1978
41 NGUYỄN NGỌC HÙNG 18/01/1987
42 NGUYỄN VĂN HƯNG 03/09/1986
43 VÕ THỊ THANH HƯƠNG 04/05/1981
44 DƯƠNG QUỐC HUY 05/05/1997
45 TRƯƠNG ĐỨC HUY 26/06/1990
46 LÊ MINH KHANG 08/12/1996
47 TRẦN VINH KHANG 10/09/1988
48 NGUYỄN VĂN KHANH 09/11/1988
49 LƯU QUỐC KHÁNH 24/10/1997
50 TRẦN BỬU KHÁNH 14/06/1977
51 VŨ TIẾN KIÊN 25/12/1985
52 VÕ THỊ LÀNH 02/03/1972
53 TRƯƠNG VĂN LỊCH 16/08/1994
54 HUỲNH THANH LIÊM 23/08/1979
55 NGUYỄN THANH LIÊM 29/11/1976
56 NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN 20/03/1987
57 VŨ XUÂN LỘC 01/12/1996
58 CHÂU VĂN LỢI 06/06/1989
59 NGUYỄN TẤN LỢI 18/05/1998
60 ĐỖ PHI LONG 01/01/1950
61 TRẦN NGỌC QUỐC LONG 27/07/1998
62 NGUYỄN VĂN LƯỢC 03/12/1981
63 ĐỖ THỊ 01/01/1974
64 DỊP A LỶ 12/02/1985
65 NGÔ CHÍ MINH 24/12/1979
66 LÊ HỮU NAM 20/05/1991
67 NGUYỄN NHẤT NAM 11/02/1997
68 PHẠM VĂN NAM 04/12/1983
69 VŨ MỘNG NAM 22/04/1982
70 VÕ THỊ NGA 13/01/1979
71 BÙI THỊ LIÊN NGÂN 19/06/1982
72 LÊ HIẾU NGHĨA 28/06/1992
73 TRƯƠNG NGHĨA 29/08/1989
74 ĐỖ MAI NGUYÊN NGỌC 03/02/1990
75 PHAN TRẦN XUÂN NGUYÊN 08/08/1977
76 PHAN KIM NGUYỆT 25/05/1994
77 TRẦN THỊ NHUNG 28/10/1985
78 LÊ THỊ HOÀI NỮ 10/07/1987
79 NGUYỄN THÀNH PHÁT 23/02/1994
80 PHAN TẤN PHÁT 30/03/1997
81 DƯƠNG KHÁNH PHONG 13/11/1996
82 LÊ ANH PHONG 07/07/1980
83 NGUYỄN LAI DƯƠNG PHONG 09/05/1969
84 NGUYỄN THANH PHONG 01/12/1986
85 TẠ THANH PHONG 10/11/1999
86 BÙI NGHĨA PHÚ 01/10/1989
87 HỒNG QUANG PHÚ 13/12/1992
88 LƯU GIA PHÚ 25/06/1990
89 LƯƠNG HỒNG PHÚC 20/10/1997
90 TRỊNH VĨNH HOÀNG PHÚC 14/10/1992
91 ĐOÀN THỊ THANH  PHƯƠNG 15/11/1990
92 LÊ HỒNG PHƯƠNG 23/03/1986
93 LÊ NHẬT PHƯƠNG 05/11/1991
94 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG 26/11/1984
95 PHẠM HUỲNH MINH PHƯƠNG 10/06/1968
96 BÙI HỒNG QUÂN 13/08/1988
97 HOÀNG DANH QUÂN 26/06/1985
98 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 03/10/1989
99 NGUYỄN BẢO QUANG 20/03/1986
100 NGUYỄN BÌNH QUANG 30/09/1992
101 PHẠM ĐỨC QUẢNG 13/02/1983
102 ĐỖ NGỌC SÁNG 25/05/1985
103 ĐỖ MINH SƠN 05/05/1981
104 NGUYỄN ĐỨC TÀI 04/07/1989
105 NGUYỄN VĂN TÀI 02/05/1985
106 NGUYỄN CAO TÂM 26/02/1980
107 ĐỖ THANH TÁNH 12/12/1984
108 NGUYỄN NGỌC THẮNG 04/09/1987
109 ĐOÀN VĂN THÀNH 24/11/1976
110 NGUYỄN NGỌC THÀNH 10/11/1960
111 TRƯƠNG TIẾN THÀNH 28/07/1983
112 NGUYỄN VĂN THẢNH 02/02/1988
113 PHẠM VĂN THẠNH 10/09/1991
114 ĐẶNG NGỌC THẢO 01/01/1982
115 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 04/09/1989
116 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 23/04/1992
117 NGUYỄN VĂN THỂ 30/04/1967
118 LÝ QUANG THIỆN 22/08/1989
119 LÊ NGỌC THIỆP 20/10/1975
120 LÊ QUỐC THỊNH 25/05/1984
121 PHAN CHÂU THOÀN 15/03/1984
122 NGUYỄN TRÍ THÔNG 13/01/1984
123 ĐÀO LỆ THU 26/05/1980
124 TRẦN VĂN THƯ 18/08/1961
125 VÕ THỊ CẨM THÚY 26/10/1976
126 MAI THỊ NGỌC THÙY 02/02/1973
127 CHU THỊ THỦY 13/10/1985
128 NGUYỄN THỊ HOÀNG THỦY 08/09/1990
129 LÝ ANH TIẾN 24/02/1991
130 TRƯƠNG THÀNH TIẾN 04/11/1991
131 BÙI ĐẶNG TÍN 28/11/1999
132 LÊ PHƯỚC TOÀN 13/10/1993
133 LÊ ĐÌNH TRÂM 01/11/1988
134 NGUYỄN LINH TRÂM 28/08/1990
135 LÊ BẢO TRÂN 10/11/1983
136 VÕ THỊ MINH TRÂN 01/02/1986
137 NGUYỄN HOÀNG THU TRANG 11/01/1992
138 TRƯƠNG TRỌNG TRÍ 20/12/1989
139 TRẦN QUỐC TRUNG 26/01/1993
140 PHẠM BÁ THÀNH TRƯỜNG 18/05/1997
141 HOÀNG SỸ TỨ 25/12/1973
142 NGUYỄN VĂN TUÂN 13/09/1984
143 HOÀNG VĂN TUẤN 01/01/1979
144 LÊ MINH TUẤN 17/10/1995
145 VÕ ANH TUẤN 20/12/1992
146 VŨ MINH TUẤN 10/10/1995
147 NGUYỄN ĐỨC TUỆ 14/01/1958
148 ĐINH BẢO TÙNG 29/08/1991
149 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 01/10/1972
150 NGUYỄN HUY MINH UYÊN 12/12/1982
151 PHẠM TỐ LƯ TÚ UYÊN 08/03/1978
152 HOÀNG NGUYỄN TUYẾT VÂN 10/05/1975
153 HOÀNG THỊ THÙY VÂN 22/09/1987
154 NGUYỄN HOÀNG MỸ VÂN 19/04/1999
155 DƯƠNG TRỌNG VIỆT 10/12/1988
156 NGUYỄN HOÀNG LUÂN 18/11/1990
157 PHẠM HẢI 23/08/1976
158 NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN 16/06/1984
159 TRẦN NHƯ Ý 14/09/1985
160 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 21/01/1990