Danh Sách Học Viên Khóa 131 B2

– Ngày khai giảng: 03/01/2018        – Ngày bế giảng: 10/04/2018

– Ngày thi sát hạch: 17/04/2018

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 BÙI THỊ KIM ANH 22/09/1980
2 NGUYỄN NGỌC ANH 05/02/1982
3 LÊ NGỌC BẢO 20/08/1998
4 NGUYỄN VĂN BẢY 01/01/1991
5 LƯƠNG VĂN BÌNH 19/09/1989
6 TRẦN GIA BÌNH 13/08/1981
7 HUỲNH VĂN CẦU 16/05/1991
8 LÊ MINH CHÂU 04/01/1996
9 ĐẶNG THƯỢNG CHÍ 12/02/1990
10 NGUYỄN TÀI CHÍNH 04/04/1990
11 DƯƠNG MINH CƯỜNG 10/03/1973
12 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 19/01/1997
13 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/03/1984
14 TRẦN VĂN CƯỜNG 02/04/1971
15 LÝ PHƯƠNG ĐÀI 08/08/1964
16 HỒ TẤN ĐẠT 18/08/1991
17 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 01/01/1989
18 ĐẶNG VĂN ĐỊNH 16/06/1981
19 TRẦN HỮU ĐOÀN 01/01/1970
20 NGUYỄN LAM ĐỨC 01/03/1963
21 BÙI ĐÌNH DŨNG 01/08/1974
22 NGUYỄN QUỐC DŨNG 01/01/1978
23 NGUYỄN VĂN DŨNG 02/11/1976
24 TRẦN BÁ DŨNG 13/08/1985
25 NGUYỄN KHÁNH DUY 16/02/1990
26 ĐỖ VĂN DUYÊN 04/09/1966
27 TRẦN TRƯỜNG GIANG 23/08/1984
28 LÊ THỊ THANH HÀ 08/03/1974
29 NGUYỄN THỊ THU HÀ 20/10/1979
30 NGUYỄN VĂN HÀ 24/04/1961
31 PHAN THANH HÀ 23/12/1986
32 NGUYỄN NGỌC HẢI 06/06/1990
33 TRẦN QUANG HẢI 16/05/1986
34 NGÔ HOÀNG HÁN 02/12/1987
35 NGUYỄN NGỌC HANH 22/12/1977
36 ĐẶNG NGỌC HẢO 20/04/1995
37 TRẦN VĂN HẬU 18/07/1985
38 NGUYỄN THU HIỀN 31/01/1994
39 LÊ MINH HIẾU 04/09/1996
40 NGUYỄN CHÍ HIẾU 03/03/1980
41 TRẦN KHẢI HOÀN 23/05/1997
42 ĐẶNG NGỌC HOÀNG 08/10/1991
43 NGUYỄN HỮU HOÀNG 06/01/1988
44 NGUYỄN GIA HUÂN 09/05/1994
45 ĐẶNG THỊ NGỌC HUỆ 24/02/1972
46 ĐÀO QUANG HUỆ 08/04/1984
47 LÊ MINH HUỆ 07/06/1983
48 NGUYỄN BÁ HÙNG 01/01/1993
49 NGUYỄN VIỆT HÙNG 13/06/1985
50 LÊ THÀNH HƯNG 21/09/1980
51 NGUYỄN THỊ HUYÊN 15/05/1983
52 ĐINH XUÂN KHẢI 21/03/1998
53 PHẠM ĐÌNH KHẢI 17/02/1983
54 ĐINH THÁI KHANG 03/07/1995
55 PHẠM DUY KHÁNH 10/10/1985
56 TRANG MINH KIÊN 01/01/1976
57 LƯ TRẦN ANH KIỆT 27/08/1978
58 VÕ HÙNG KIỆT 22/08/1967
59 NGUYỄN HỒNG KÔNG 20/04/1990
60 CAO HOÀNG LAM 16/05/1979
61 TRẦN THỊ LÂM 27/03/1987
62 ĐOÀN THỊ LIÊN 12/06/1973
63 KHƯƠNG NGUYỄN ĐỨC LINH 31/10/1980
64 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 25/01/1994
65 NGUYỄN THÀNH LỘC 24/06/1995
66 ĐÀO HOÀNG LONG 19/12/1979
67 NGÔ MINH LONG 23/02/1990
68 VÕ KHÁNH LUÂN 12/12/1996
69 HOÀNG VĂN LỰC 19/04/1984
70 LÒ VĂN LUYẾN 10/12/1986
71 TÔ THỊ THU MAI 19/07/1987
72 LÊ VĂN NAM 10/10/1985
73 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM 19/09/1964
74 PHẠM HOÀNG NAM 17/09/1979
75 CAO KHANG NGHỊ 12/10/1990
76 PHAN ĐĂNG NGHĨA 23/09/1989
77 NGUYỄN SẮC NGỌC 04/10/1960
78 NGUYỄN THỊ NGỌC 27/11/1991
79 TẤT HỮU NHƯ NGUYÊN 20/04/1981
80 QUAN MINH NHẬT 20/04/1985
81 LÊ QUỐC NHI 22/02/1995
82 NGUYỄN TẤN PHÁT 15/09/1998
83 NGUYỄN QUỐC PHONG 21/05/1984
84 ĐINH TIẾN BẢO PHÚC 02/10/1997
85 LÊ HOÀNG PHÚC 08/08/1996
86 HUỲNH ĐẶNG PHƯỚC 26/06/1988
87 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC 20/04/1995
88 PHAN HỮU PHƯƠNG 21/01/1995
89 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 28/04/1982
90 ĐINH QUÂN QUÝ 22/06/1988
91 NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN 27/02/1992
92 PHẠM HUỲNH QUYỀN 07/03/1987
93 VÕ NGỌC QUYỀN 10/03/1996
94 BÙI QUANG SANG 25/10/1990
95 NGUYỄN TIÊN SINH 01/01/1973
96 CAO THANH SƠN 14/05/1986
97 NGUYỄN BẢO THÁI SƠN 29/09/1984
98 NGUYỄN TẤN SƠN 01/05/1975
99 NGUYỄN THÁI SƠN 23/04/1990
100 NGUYỄN VĂN SƠN 08/08/1978
101 VÕ VĂN SỬU 10/11/1985
102 TRẦN QUỐC SỸ 07/11/1996
103 HUỲNH HỮU TÀI 28/02/1988
104 NGUYỄN THẾ TÀI 17/08/1994
105 VƯƠNG HỬU TÀI 21/02/1990
106 NGUYỄN HỮU TÂM 09/10/1992
107 NGUYỄN THỊ TÂM 10/08/1973
108 NGUYỄN LÊ QUỐC THÁI 04/06/1999
109 ĐỖ TOÀN THẮNG 03/11/1957
110 TRƯƠNG CÔNG THÀNH 05/09/1985
111 LƯU VĂN THAO 09/05/1976
112 LÊ HOÀNG PHƯƠNG THẢO 11/08/1990
113 LÊ THỊ THẢO 01/06/1992
114 ỨNG PHƯƠNG THẢO 20/01/1992
115 HUỲNH THANH THẾ 01/01/1979
116 TRẦN LÊ QUANG THIỆN 17/05/1992
117 NGUYỄN TẤN THỊNH 02/02/1989
118 DƯƠNG THỊ HOÀI THU 02/09/1982
119 NGUYỄN HOÀNG THƯ 06/06/1996
120 ĐỖ THÁI THUẬN 08/04/1979
121 NGUYỄN THỊ THÚY 19/08/1984
122 VÕ THỊ THU THỦY 28/12/1966
123 ĐOÀN THỊ TIÊN 02/07/1987
124 LÊ HOÀNG TIÊN 21/02/1977
125 NGUYỄN TRUNG TÍN 26/11/1967
126 TRẦN KIM TÍN 19/12/1989
127 NGUYỄN HỮU TÍNH 06/09/1991
128 LẠI THIỆN TOÀN 23/06/1987
129 TRẦN THANH TOÀN 01/09/1991
130 TRƯƠNG SƠN TOÀN 10/08/1991
131 BÙI VĂN TOẢN 28/02/1987
132 TRẦN VĂN TỚI 30/12/1989
133 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM 02/08/1993
134 NGUYỄN THÙY TRÂM 21/07/1983
135 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 19/07/1992
136 PHẠM NGỌC HUYỀN TRÂN 10/07/1987
137 HÀ MẠNH TRANG 09/06/1955
138 NGUYỄN QUỐC TRẠNG 01/01/1982
139 TRẦN NHÃ TRÚC 09/12/1990
140 NGUYỄN HUỲNH CHÍ TRUNG 26/11/1988
141 NGUYỄN VĂN TRUNG 01/05/1988
142 HỒNG NHẬT TRƯỜNG 08/08/1992
143 ỨNG XUÂN TRƯỜNG 12/09/1996
144 LÊ ANH TUẤN 15/10/1975
145 NGUYỄN VĂN KỲ TÙNG 22/03/1984
146 NGÔ MINH TUYỀN 21/04/1993
147 HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT 25/05/1984
148 PHAN VĂN TÝ 02/06/1999
149 NGUYỄN THÚY VI 19/04/1998
150 LÊ VĂN VIỆT 30/04/1978
151 VŨ XUÂN VIỆT 28/05/1982
152 HUỲNH TRẤN VINH 04/06/1999
153 LÊ LÂM VINH 28/09/1980
154 HONG CÓNG VỒ 01/01/1981
155 TRẦN HOÀNG VŨ 04/10/1983
156 TRẦN VĂN VŨ 21/08/1986
157 TRẦN KHANH VỦ 21/10/1977
158 NGÔ THÀNH VƯƠNG 16/04/1995
159 NGUYỄN THANH XUÂN 09/03/1980
160 TRƯƠNG NHẬT YẾN 16/11/1994