Danh Sách Học Viên Khóa 132 B2

– Ngày khai giảng: 18/01/2018      – Ngày bế giảng: 25/04/2018

– Ngày thi sát hạch: 07/05/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN BÌNH AN 01/01/1979
2 DƯƠNG THÚY ANH 01/01/1979
3 TẠ HỮU TÚ ANH 30/09/1984
4 ĐỖ HỮU ANH BẰNG 26/02/1973
5 PHÙNG VĂN BẢO 16/03/1990
6 HUỲNH THANH BÌNH 01/01/1979
7 LƯƠNG TỐN CHÍ 11/08/1976
8 VÕ MINH CHIẾN 15/08/1992
9 CHÂU VÂN CHONG 26/10/1996
10 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 26/07/1987
11 PHAN VĂN CÔNG 12/09/1983
12 NGUYỄN KIM ĐẠI 21/04/1993
13 BÙI HỮU DANH 11/09/1964
14 NGUYỄN LAM DANH 02/02/1982
15 NGUYỄN TẤN ĐẠT 31/05/1996
16 TRẦN MINH ĐẠT 22/11/1991
17 NGUYỄN VĂN DÉT 20/02/1990
18 LƯU BÁ DI 04/08/1989
19 PHẠM THỊ HOÀNG DIỆP 22/03/1985
20 LƯƠNG NGỌC ĐÍNH 15/10/1972
21 LÊ QUÍ ĐON 20/03/1985
22 NGUYỄN NGỌC DU 19/09/1988
23 LÊ THỊ DUNG 02/02/1992
24 NGUYỄN THỊ DUNG 20/06/1985
25 ĐÀO TIẾN DŨNG 18/03/1971
26 TRƯƠNG VĂN DŨNG 01/01/1970
27 NGUYỄN THÀNH DUY 25/10/1997
28 NGUYỄN THÀNH GIANG 01/11/1986
29 NGUYỄN VĂN HÀ 05/01/1994
30 NGUYỄN VĂN HAI 21/11/1970
31 BÙI TRẦN TUẤN HẢI 08/10/1986
32 NGUYỄN THANH HẢI 05/03/1976
33 TRẦN NHƯ HẢI 10/07/1977
34 NGUYỄN VĂN HÁN 05/03/1987
35 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 13/08/1978
36 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 30/01/1989
37 LÊ DUY HÀO 15/01/1997
38 NGUYỄN BÁ HẬU 17/07/1989
39 ĐINH THỊ HIỀN 20/06/1985
40 NGUYỄN VĂN HIỀN 12/08/1971
41 NGUYỄN VĂN HIỂN 23/06/1993
42 LƯU PHÚC HIỆP 15/01/1981
43 TRẦN TRỌNG HIẾU 28/10/1990
44 PHẠM KHÁNH HÒA 01/11/1990
45 ĐINH TRỌNG HOAN 13/10/1983
46 PHÙNG QUANG THIÊN HOÀNG 07/11/1975
47 TRIỆU QUỐC HÙNG 14/06/1983
48 PHÙNG QUANG HƯNG 19/02/1988
49 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 27/12/1978
50 ĐẶNG QUỐC HUY 08/04/1996
51 HUỲNH TẤN HUY 16/07/1992
52 TRẦN QUỐC HUY 21/10/1988
53 HOÀNG DIỆU HUYỀN 12/11/1987
54 NGUYỄN THỊ MAI KA 01/01/1983
55 HOÀNG VĂN KHOA 18/08/1980
56 TRẦN NGUYÊN KHOA 15/09/1985
57 NGUYỄN CÔNG KHƯƠNG 02/03/1982
58 NGUYỄN VĂN KIÊN 30/06/1988
59 TRƯƠNG THỊ HOÀNG KIM 28/04/1983
60 ĐỖ THIÊN LẠC 13/07/1990
61 TÔ VĂN LÂM 01/01/1982
62 HỒ XUÂN LỆ 15/04/1990
63 HỒ THANH LIÊM 01/01/1981
64 VÕ TRẦN THANH LIÊM 08/11/1987
65 PHAN THỊ LIỄU 09/05/1985
66 ĐẶNG THỊ MỸ LINH 25/11/1991
67 PHAN THỊ LINH 04/12/1978
68 LÊ THỊ KIM LOAN 30/06/1970
69 LÊ VĂN LỢI 20/11/1989
70 TRẦN VĂN LONG 25/02/1982
71 VƯƠNG TRẤT LONG 26/09/1985
72 ĐỖ THỊ MAI 21/01/1973
73 LÊ DUY MẪN 02/04/1983
74 BÙI ĐỨC MINH 27/02/1989
75 NGUYỄN NGỌC MINH 15/10/1972
76 TRẦN NHẬT MINH 13/02/1965
77 DƯƠNG BÁ MOL 01/01/1981
78 NGUYỄN NGỌC NAM 22/04/1982
79 TRẦN HOÀNG NAM 06/08/1994
80 ĐINH HUYỀN NGA 14/11/1990
81 LÊ KIM NGÂN 31/01/1991
82 PHAN THỊ ÁNH NGỌC 12/10/1998
83 HUỲNH NGỌC NHÂN 31/08/1985
84 PHẠM KHẮC NHỚ 28/03/1983
85 NGUYỄN CÔNG NINH 12/07/1991
86 TRẦN AN NINH 19/07/1988
87 LƯƠNG VĂN PHONG 13/04/1981
88 THÁI MỸ PHỤNG 11/06/1995
89 TRẦN ĐÌNH PHỤNG 21/08/1955
90 ĐINH DUY PHƯƠNG 20/03/1979
91 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 12/06/1990
92 LÊ VĂN QUÂN 06/10/1975
93 PHAN VĂN QUÂN 20/05/1959
94 PHÙNG TAM QUẾ 14/05/1974
95 NGUYỄN VĂN QUÝ 27/11/1979
96 PHAN VĂN PHÚ QUÝ 28/07/1994
97 LÊ HỮU QUYỀN 10/08/1987
98 BÙI QUANG SANG 29/12/1977
99 TRẦN THANH SANG 01/01/1978
100 HỒ SINH 27/11/1977
101 DANH MINH TÀI 01/01/1987
102 LƯƠNG DỊ TÀI 04/07/1968
103 PHAN THANH TÂM 15/04/1954
104 TRẦN MINH TÂM 30/08/1987
105 ĐẶNG THANH TẤN 04/04/1985
106 TRẦN HUỲNH THÁI 05/12/1994
107 NGUYỄN ĐỨC THẨM 20/08/1976
108 NGUYỄN DUY THẮNG 10/10/1992
109 TRẦN VIỆT THẮNG 02/04/1983
110 NGUYỄN QUỐC THANH 21/10/1974
111 VĂN TIẾN THANH 09/07/1968
112 NGUYỄN MINH THÀNH 09/04/1969
113 NGUYỄN NGÔ PHƯƠNG THẢO 08/11/1988
114 PHẠM VĂN THUẤN 08/08/1975
115 NGUYỄN THANH THUẬN 23/10/1996
116 TRẦN MINH THUẬN 03/08/1988
117 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 01/01/1976
118 ĐẶNG THỊ THU THÙY 01/01/1980
119 PHẠM THỊ THANH THÙY 10/07/1990
120 HUYỀN TÔN NỮ QUỲNH THY 07/11/1983
121 DƯƠNG CHÍ TIẾN 22/09/1988
122 PHAN MINH TIẾN 23/06/1987
123 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 22/10/1998
124 ĐẶNG LINH TRANG 15/12/1991
125 LÂM MINH TRIẾT 10/05/1982
126 VÕ VĂN TRỌNG 17/08/1995
127 ĐINH NGUYÊN TRÚC 20/10/1973
128 NGÔ TRÚC 15/12/1971
129 NGUYỄN MẠNH TRỰC 10/05/1981
130 TẠ TRẦN TRUNG 15/11/1979
131 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 01/01/1983
132 HOÀNG VAN TƯ 17/08/1992
133 PHẠM NGỌC TUẤN 04/05/1983
134 TRẦN ANH TUẤN 15/11/1991
135 NGUYỄN THANH TÙNG 09/10/1988
136 LƯƠNG THÚY LÊ THỊ T TUYỀN 06/01/1988
137 VŨ VĂN TUYỀN 13/01/1985
138 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 17/06/1984
139 TĂNG VĂN HẢI VÂN 01/01/1971
140 NGUYỄN VĂN VẬN 04/10/1984
141 LÊ THẢO VI 17/07/1983
142 LÊ MINH VIỆT 16/10/1990
143 NGÔ NHỰT VŨ 11/10/1991
144 NGUYỄN THẠCH VŨ 12/06/1974
145 LÊ PHAN BÍCH VY 29/01/1979
146 HOÀNG THỊ THANH XUÂN 16/01/1996
147 NGUYỄN THỊ SONG YÊN 20/05/1971
148 TRẦN PHÚC YÊN 16/06/1974
149 NGUYỄN THỊ YẾN 06/06/1985
150 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 25/07/1989