Danh Sách Học Viên Khóa 133 B2

– Ngày khai giảng: 18/01/2018     – Ngày bế giảng: 25/04/2018

– Ngày thi sát hạch: 07/05/2018

TT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú
1 LÊ THÀNH ÂN 02/02/1986
2 LƯƠNG ĐỨC THIÊN ÂN 23/11/1986
3 NGUYỄN NGỌC ẨN 23/08/1996
4 HỒ QUỐC ANH 16/10/1991
5 NGUYỄN THỤY PHƯƠNG ANH 30/03/1980
6 BÙI THANH ÂU 16/01/1996
7 LÊ DUY BẰNG 18/07/1990
8 TRỊNH ĐÌNH QUỐC BẢO 02/12/1999
9 NGUYỄN VĂN BIÊN 19/09/1993
10 NGUYỄN THANH BÌNH 02/12/1975
11 TRẦN QUANG BÌNH 19/05/1995
12 NGUYỄN VŨ ANH CHÂU 06/05/1986
13 LƯU TRUNG CHƯƠNG 01/01/1989
14 HOÀNG QUỐC CƯỜNG 02/05/1991
15 NGÔ CHÍ CƯỜNG 28/02/1990
16 VŨ VĂN ĐẠI 03/06/1985
17 TRƯƠNG THANH DIỄU 03/04/1989
18 NGUYỄN HỮU ĐỊNH 15/10/1986
19 NGÔ VĂN ĐỘ 08/02/1995
20 NGUYỄN TRƯỜNG DOAN 31/08/1987
21 LƯƠNG THANH ĐỨC 01/01/1985
22 LÊ NGỌC DŨNG 05/11/1990
23 LÊ VÕ ĐĂNG DUY 07/09/1994
24 NGUYỄN DUY 03/09/1977
25 VÕ QUANG DUY 18/10/1991
26 LÊ TRƯỜNG GIANG 01/01/1983
27 NGUYỄN ĐỨC GIANG 08/07/1993
28 BIỆN THIỆN GIẺO 01/01/1976
29 NGỌ VĂN 23/06/1980
30 LÊ TẤN HẢI 20/06/1981
31 NGUYỄN THANH HẢI 08/01/1978
32 NGUYỄN THANH HẢI 02/04/1987
33 VÕ QUÝ HẢI 22/12/1985
34 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 17/04/1974
35 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 26/07/1988
36 LÊ NGỌC HẠNH 01/01/1979
37 PHẠM BÁ HẢO 19/12/1978
38 ĐẶNG VĂN HIỀN 08/12/1994
39 LÊ THỊ THU HIỀN 25/07/1979
40 PHẠM DUY HIỂN 28/04/1972
41 LÊ THỊ HIỆP 15/08/1984
42 LÊ TRỌNG HIẾU 07/09/1991
43 NGUYỄN TẤN HÒA 24/06/1997
44 LÊ THỊ HOẠCH 14/07/1980
45 BÙI MINH HOÀNG 09/04/1993
46 PHAN HUY HOÀNG 19/06/1995
47 PHAN NGỌC HUẤN 16/05/1981
48 BÙI THANH HÙNG 27/11/1976
49 CHÂU MINH HÙNG 10/11/1995
50 ĐINH KHẮC HÙNG 07/08/1985
51 LƯƠNG TUẤN HÙNG 08/12/1982
52 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 30/04/1983
53 PHẠM DUY HƯNG 14/08/1982
54 LÊ THỊ HƯỜNG 01/04/1985
55 LÊ THỊ HƯỜNG 01/01/1985
56 NGUYỄN PHƯƠNG HUY 10/02/1982
57 VÕ DUY KHANG 27/05/1996
58 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 13/04/1994
59 PHÙNG VĂN KIÊN 01/02/1983
60 PHAN HOÀI KIM 20/10/1991
61 HOÀNG NGỌC LAM 13/02/1957
62 LÊ THANH LÂM 11/10/1983
63 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 09/10/1992
64 NGUYỄN TÚ LAN 16/02/1991
65 NGUYỄN THẾ LÂN 21/02/1980
66 NGUYỄN THỊ THÚY LIỂU 02/09/1990
67 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 25/12/1985
68 NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH 16/12/1986
69 NGUYỄN THỊ TƯỜNG LOAN 06/02/1990
70 NGUYỄN ĐỨC LONG 05/11/1994
71 PHẠM ĐỨC LUÂN 13/10/1996
72 BÙI ĐỨC LƯU 12/07/1995
73 NGUYỄN THỊ MINH 20/02/1991
74 NGUYỄN VŨ KIỀU MI 01/03/1989
75 LÂM NHỰT MINH 26/11/1996
76 LÂM QUANG NHÃ MINH 15/06/1983
77 THÀNH TRỌNG MƯU 09/03/1970
78 THANG NGUYỆT NGA 23/01/1983
79 TRẦN VĂN NGHĨA 19/07/1991
80 NGUYỄN ÁI NGUYÊN 11/10/1995
81 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 08/11/1979
82 PHẠM ĐỨC NGUYÊN 29/09/1999
83 LAI HỮU NHÀN 30/06/1992
84 LÊ THỊ THANH NHÀN 22/10/1991
85 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 09/01/1988
86 TRỊNH THÀNH NHÂN 24/03/1994
87 LÊ GIA NHẨN 18/01/1991
88 HUỲNH KIM NHẤT 20/07/1984
89 NGUYỄN THIỆN NHO 13/07/1977
90 NGUYỄN TẤT NHU 23/11/1982
91 TRẦN VĨNH PHÚ 25/03/1983
92 TRẦN HOÀI PHÚC 15/12/1992
93 NGUYỄN QUANG PHƯỚC 23/02/1985
94 PHƯƠNG 20/02/1996
95 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 01/01/1994
96 VÕ HOÀNG PHƯƠNG 17/03/1986
97 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 26/07/1982
98 NGUYỄN ANH QUÂN 03/05/1991
99 NGUYỄN MINH QUANG 11/11/1985
100 NGUYỄN NHẬT QUANG 04/09/1982
101 NGUYỄN PHƯƠNG QUANG 01/11/1991
102 NGUYỄN BẢO QUỐC 01/01/1979
103 NGUYỄN ĐỨC QUỐC 17/07/1986
104 NGUYỄN PHẠM NHƯ QUỲNH 07/02/1998
105 PHẠM VĂN SANG 10/02/1997
106 BẠCH THANH SƠN 08/02/1991
107 PHAN THANH SƠN 12/10/1987
108 PHAN QUỐC TÀI 19/09/1989
109 NGÔ THANH TÂM 15/12/1982
110 LÊ THANH TÂN 01/03/1990
111 NGUYỄN THANH TÂN 19/01/1986
112 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 10/02/1989
113 PHAN CHÂU THẮNG 01/01/1982
114 NGUYỄN TRƯỜNG THANH 10/11/1969
115 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10/02/1992
116 TRẦN VĂN THẢO 08/08/1994
117 HÀ ĐỨC THẾ 03/04/1976
118 LÊ TÂY THI 01/01/1991
119 CHÂU ĐỨC THỊNH 06/02/1986
120 TRẦN NGỌC THOẠI 06/07/1995
121 LÊ THỊ ANH THƯ 31/10/1975
122 PHAN THỊ MINH THƯ 10/01/1990
123 DƯƠNG TƯỜNG THỤY 14/04/1978
124 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 13/01/1995
125 HOÀNG SỸ TIẾN 01/03/1997
126 ĐẶNG VĂN TOÀN 21/04/1986
127 HUỲNH VĂN TOÀN 26/06/1993
128 ĐÀO MINH TRÁNG 02/01/1999
129 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 20/01/1990
130 NGUYỄN THẠNH TRỊ 28/01/1981
131 TRẦN THỊ THANH TRÚC 01/01/1992
132 TRẦN XUÂN TRUNG 04/11/1986
133 BÙI VĂN TRƯỚC 15/08/1981
134 NGUYỄN THANH 27/07/1983
135 VŨ HOÀNG 01/01/1991
136 LÊ ĐẶNG HOÀNG TUẤN 28/02/1997
137 NGUYỄN QUỐC TUẤN 22/01/1971
138 NGUYỄN QUỐC MINH TUẤN 21/07/1989
139 PHẠM THANH TUẤN 19/07/1981
140 VŨ VĂN TUẤN 19/02/1978
141 NGUYỄN MINH TÙNG 12/01/1963
142 NGUYỄN THANH TÙNG 01/03/1988
143 NGUYỄN BÁ DÃ TƯỞNG 12/10/1973
144 LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 01/07/1986
145 LÊ THỊ THÚY VÂN 10/09/1975
146 NGUYỄN THỊ ÁI VI 25/10/1982
147 ĐINH HUỲNH VIỆT 25/05/1988
148 TRẦN THẾ VIỆT 14/10/1988
149 LƯƠNG TRƯỜNG 14/06/1974
150 TĂNG CHÍ XÁN 16/10/1982