Danh Sách Học Viên Khóa 134 B2

– Ngày khai giảng: 09/02/2018       – Ngày bế giảng: 17/05/2018

– Ngày thi sát hạch: 24/05/2018

TT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú
1 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG AN 29/09/1991
2 HỒ TÂN ANH 28/07/1973
3 TRẦN BẢO ANH 22/09/1984
4 LỮ HUY BẰNG 17/04/1980
5 PHAN HOÀI BẢO 14/02/1990
6 NGUYỄN THANH BÌNH 07/08/1990
7 TỐNG VĂN CHƯƠNG 30/09/1987
8 NGUYỄN ĐẮC CÔNG 02/01/1999
9 ĐỖ ĐÌNH CỐNG 07/08/1987
10 LƯƠNG HỒNG CƯỜNG 30/07/1977
11 TRƯƠNG TRANG TẤN ĐẠT 05/08/1998
12 HỒ ĐIỂM 16/02/1987
13 VÕ QUANG DIỆN 16/02/1976
14 VÕ NGỌC DIỆP 27/10/1988
15 TỪ NGỌC ĐỨC 10/01/1974
16 TẠ MINH DŨNG 03/05/1997
17 PHẠM THÙY DƯƠNG 01/01/1982
18 TRẦN THÁI DƯƠNG 16/01/1985
19 HUỲNH THỊ NGỌC DUYÊN 20/08/1981
20 BÙI MINH SANG EM 01/01/1989
21 LÂM VĂN HẢI 15/01/1963
22 TRẦN THỊ HẰNG 03/03/1985
23 NGUYỄN VĂN HIỀN 24/04/1973
24 PHẠM THỊ MINH HIỀN 16/12/1981
25 TRẦN TRUNG HIỀN 01/01/1964
26 NGUYỄN BÁ HIỆP 03/07/1991
27 HOÀNG VĂN HÒA 10/03/1993
28 ĐẶNG KIM HÙNG 24/09/1985
29 LÂM THỊ HƯƠNG 01/01/1964
30 NGUYỄN HOÀNG HUY 01/01/1975
31 DƯƠNG VĂN KHÁNG 16/05/1986
32 NGUYỄN NAM KHÁNH 01/01/1976
33 VŨ ĐĂNG KHUÊ 20/09/1983
34 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 06/04/1990
35 BÙI HỒNG 20/03/1978
36 NGUYỄN MINH LO 01/01/1981
37 PHẠM VĂN LỘC 27/01/1972
38 TRẦN PHƯỚC LỢI 19/07/1988
39 HUỲNH THANH LONG 04/07/1978
40 NGUYỄN THÀNH LONG 01/04/1986
41 PHẠM HỒNG MẪN 01/10/1978
42 DƯƠNG VĂN MÀO 24/11/1980
43 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 19/12/1999
44 NGUYỄN NHẬT NAM 01/07/1992
45 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 12/08/1988
46 TRƯƠNG MẠNH NGUYÊN 09/03/1986
47 TRẦN THANH NHÂN 03/02/1976
48 NGUYỄN KÝ NIN 28/11/1983
49 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG 03/07/1983
50 LÊ TẤN PHÁT 29/05/1992
51 VŨ THẾ PHÔ 16/02/1981
52 TRẦN NAM PHONG 11/06/1986
53 TRẦN THANH PHÚ 02/11/1989
54 VÕ ANH PHƯƠNG 09/06/1991
55 NGÔ TRÍ PHƯỢNG 04/07/1971
56 VÕ NGỌC QUANG 26/06/1988
57 VŨ ĐÌNH QUÝ 14/03/1966
58 NGUYỄN HỒNG QUỲNH 10/12/1988
59 CAO KIM SANG 13/10/1991
60 LÊ CÔNG SƠN 01/01/1994
61 TÀI 06/10/1996
62 HOÀNG TRUNG TAM 26/02/1968
63 PHẠM VÕ DUY TÂM 10/08/1986
64 TRƯƠNG MINH TÂM 17/12/1957
65 BÙI ĐÌNH THÂN 15/11/1961
66 PHẠM HẢI THANH 02/11/1968
67 HUỲNH VĂN THÀNH 01/01/1979
68 MẠCH CẨM THÀNH 31/08/1989
69 NGUYỄN MINH THẢO 01/01/1989
70 NGUYỄN THỊ THU THẢO 04/04/1988
71 LƯƠNG MINH THIÊN 16/01/1977
72 VŨ TRƯƠNG ĐỨC THIỆN 23/07/1986
73 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ 01/04/1999
74 PHẠM THỊ THANH THÚY 26/02/1983
75 VŨ THỊ THỦY 23/08/1986
76 PHAN THỊ THỦY TIÊN 01/01/1994
77 KIỀU MINH TIẾN 25/10/1966
78 NGUYỄN THÀNH TIẾN 20/06/1983
79 HUỲNH THANH TÍN 08/10/1990
80 TẠ QUANG TOÀN 13/07/1963
81 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12/03/1990
82 LẠI THỊ TRANG 24/02/1991
83 LÊ THỊ MINH TRANG 28/04/1989
84 NGUYỄN PHƯỢNG TRANG 07/04/1978
85 PHẠM NGỌC TRINH 16/08/1999
86 TRẦN TRỌNG THI 20/03/1980
87 NGUYỄN BÁ TRỨ 29/11/1988
88 NGUYỄN CHÁNH TRUNG 02/04/1983
89 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 05/01/1990
90 LÊ QUỐC 10/03/1988
91 PHẠM THANH TUẤN 01/01/1988
92 TRẦN MINH TUẤN 02/02/1976
93 LÊ THANH TÙNG 20/05/1985
94 LÊ THỊ HỒNG VÂN 23/03/1979
95 CAO QUỐC VIỆT 24/10/1987
96 TRẦN VĂN VINH 20/02/1988
97 PHẠM THÀNH 15/09/1981
98 NGUYỄN THỊ Ý 11/10/1989