Danh Sách Học Viên Khóa 135 B2

– Ngày khai giảng: 13/03/2018      – Ngày bế giảng: 13/06/2018

– Ngày thi sát hạch: 25/06/2018

TT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú
1 ĐỖ TUẤN AN 02/05/1987
2 NGUYỄN TRƯỜNG AN 04/11/1992
3 TRẦN TUẤN AN 06/09/1985
4 ĐẶNG THỊ MINH ANH 12/09/1996
5 NGUYỄN THỊ LAN ANH 17/11/1983
6 TRẦN PHAN ANH 26/12/1998
7 TRỊNH KIM ANH 06/10/1992
8 HỒNG QUỐC BẢO 01/01/1981
9 LƯƠNG GIA BẢO 15/04/1995
10 NGUYỄN VĂN BẢO 03/05/1988
11 PHÙNG KIM BẢO 28/10/1991
12 HUỲNH THANH BÌNH 01/01/1976
13 LƯƠNG VĂN BÌNH 01/03/1987
14 NGUYỄN HUY BÌNH 09/10/1980
15 NGUYỄN VĂN BÌNH 25/07/1976
16 NGUYỄN VĂN BÌNH 25/08/1984
17 TRƯƠNG THANH BÌNH 07/12/1989
18 TRẦN TRUNG CAN 01/01/1984
19 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 28/04/1990
20 CAO CHÍ CƯỜNG 18/08/1987
21 DIỆP THẾ CƯỜNG 15/10/1984
22 NGUYỄN HUY CƯỜNG 08/02/1984
23 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 18/01/1986
24 PHẠM PHÚ CƯỜNG 31/07/1999
25 LÝ THỊ QUỲNH DAO 22/04/1981
26 NGUYỄN THỊ THU ĐÀO 24/01/1989
27 SẨM THỊ NGỌC ĐÀO 08/09/1993
28 HOÀNG GIA ĐẠT 01/11/1987
29 PHAN HOÀNG TUẤN ĐẠT 28/10/1991
30 ĐẶNG LONG ĐẾ 09/04/1990
31 NGUYỄN THỊ DIỄM 01/01/1984
32 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỄM 28/07/1989
33 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 16/03/1988
34 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP 08/08/1971
35 BÙI BÁ ĐIỆP 14/08/1981
36 PHẠM VĂN ĐÔNG 18/12/1986
37 TRẦN VĂN ĐỔNG 29/11/1978
38 LƯU NGUYỄN VĂN ĐỨC 28/01/1993
39 PHẠM VĂN ĐỰC 01/01/1963
40 PHẠM THỊ TUYẾT DUNG 01/09/1976
41 LÊ THANH DŨNG 02/09/1983
42 NGUYỄN ANH DŨNG 31/05/1992
43 TRẦN VĂN DŨNG 20/11/1984
44 ĐÀO VĂN DỤNG 10/04/1977
45 NGUYỄN NAM DƯƠNG 09/07/1974
46 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 16/02/1985
47 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 07/05/1993
48 HOÀNG NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 01/01/1997
49 VŨ XUÂN 27/01/1980
50 BÙI PHẠM THANH HẢI 05/11/1979
51 HUỲNH BẠCH NGỌC HẢI 15/06/1992
52 NGUYỄN LÊ ĐÔNG HẢI 19/10/1978
53 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 06/10/1992
54 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 16/10/1987
55 HOÀNG TRUNG HẬU 08/06/1996
56 TRẦN THỊ HIÊN 21/08/1983
57 LĂNG VĂN HIỀN 28/09/1995
58 NGUYỄN VĂN HIỀN 25/11/1986
59 TRẦN THANH HIỀN 01/01/1979
60 TRẦN VĂN HIỂN 05/03/1966
61 NGUYỄN DUY HIỆP 20/10/1980
62 TRẦN THẾ HIỆP 21/01/1994
63 ĐỖ AN HIẾU 27/11/1997
64 NGUYỄN MINH HIẾU 03/01/1982
65 NGUYỄN VĂN HOÀN 11/11/1988
66 PHẠM VĂN HOÀN 11/01/1973
67 CHẾ QUANG HOÀNG 29/10/1995
68 ĐINH XUÂN HOÀNG 06/07/1990
69 NGUYỄN NGỌC BẢO HOÀNG 13/08/1986
70 DƯƠNG ĐỨC HÙNG 12/07/1997
71 HỒ THANH HÙNG 14/10/1989
72 NGUYỄN QUANG HƯNG 08/11/1990
73 ĐỖ NGUYÊN HƯƠNG 17/05/1986
74 NGÔ THỊ NGỌC HƯƠNG 07/07/1989
75 BÙI ĐỨC HUY 01/11/1978
76 LƯƠNG VĂN HUY 16/12/1981
77 NGUYỄN VĨNH KHANG 20/12/1981
78 QUÁCH HOÀI KHANG 14/01/1983
79 LƯƠNG GIA HUY 08/04/1996
80 VŨ DUY KHÁNH 25/10/1990
81 HUỲNH HOÀNG KHÔI 16/09/1995
82 VÕ VĂN KIÊN 05/09/1984
83 LAI 10/02/1989
84 NGUYỄN MINH LÂM 18/06/1988
85 BÙI ĐÌNH LIÊM 20/05/1987
86 TRẦN MỸ LINH 09/09/1999
87 TRẦN ĐỨC LỢI 25/08/1998
88 NGUYỄN THÀNH LONG 26/03/1961
89 PHAN THẾ LỰC 28/07/1990
90 LƯƠNG HỮU TUẤN MINH 21/12/1984
91 NGUYỄN HOÀNG MINH 10/09/1989
92 NGUYỄN THANH MINH 19/09/1983
93 LÊ THỊ BÍCH NA 20/04/1979
94 TRẦN THIÊN NAM 24/08/1997
95 NGUYỄN THỊ NGÃI 08/01/1964
96 NGUYỄN VĂN NGÀY 17/05/1989
97 NGUYỄN THỊ NGOAN 02/11/1986
98 LÊ VĂN NGỌC 01/01/1987
99 NGUYỄN VŨ THỤY NGỌC 17/06/1999
100 NGUYỄN CAO NGUYÊN 05/11/1996
101 PHAN THANH NGUYÊN 06/04/1991
102 ĐẶNG NGỌC NHƯ NGUYỆN 31/07/1983
103 VÕ TRỌNG NHÂN 01/09/1988
104 NGUYỄN XUÂN QUỲNH NHƯ 10/03/1983
105 NGUYỄN CẨM NHUNG 01/05/1976
106 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 10/10/1984
107 NGUYỄN TẤN PHÁT 17/11/1982
108 DƯƠNG HOÀI PHONG 10/09/1973
109 NGUYỄN HOÀNG PHONG 15/01/1988
110 NGUYỄN VĂN PHÚ 14/09/1991
111 HUỲNH HẠNH PHÚC 06/08/1987
112 CHIÊM LÊ KIM PHỤNG 30/12/1985
113 HÀ VĂN PHƯỚC 10/12/1988
114 CAO HOÀNG PHƯƠNG 18/06/1988
115 HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG 22/12/1985
116 LÊ ANH PHƯƠNG 11/02/1980
117 PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG 04/09/1971
118 PHẠM HOÀNG HẢI QUÂN 17/04/1991
119 BÙI PHƯƠNG QUANG 09/02/1991
120 THIỆU NHẬT QUANG 17/03/1991
121 NGUYỄN DANH QUẾ 17/08/1975
122 NGUYỄN HỒNG QUÝ 07/03/1995
123 NGUYỄN QUỐC QUYỀN 05/01/1993
124 LÊ VĂN RIL 18/02/1991
125 HOÀNG NGUYỄN MINH SANG 01/12/1997
126 TRẦN NGỌC SÁNG 28/07/1988
127 LÊ THANH SƠN 23/08/1979
128 ĐINH HỮU TÀI 21/08/1996
129 NGUYỄN HỮU TÀI 15/10/1973
130 NGUYỄN NGỌC TÀI 08/06/1980
131 NGUYỄN NGỌC TÂM 05/12/1990
132 TRẦN MINH TÂN 09/08/1992
133 VÕ DUY TÂN 12/01/1990
134 LƯU THÀNH THÁI 29/09/1975
135 ĐỖ ĐỨC THANH 01/12/1992
136 NGUYỄN DUY THANH 25/05/1983
137 TRẦN TRUNG THÀNH 01/01/1964
138 NGÔ ANH THẢO 20/04/1984
139 NGUYỄN QUỐC THỊNH 19/09/1977
140 PHAN ĐỨC THỊNH 13/09/1990
141 NGUYỄN HỮU THỌ 01/05/1967
142 LÊ TRÍ THÔNG 08/10/1985
143 NGUYỄN QUANG THUẬN 02/11/1979
144 HUỲNH TRÍ THỨC 20/05/1996
145 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 19/05/1992
146 VŨ THỊ DIỆU THÚY 17/10/1971
147 BÙI THANH THỦY 09/02/1986
148 NGUYỄN ĐÌNH THỤY 29/03/1986
149 ÂU PHÚC TIẾN 23/05/1993
150 NGUYỄN NGỌC TIẾN 04/02/1979
151 HOÀNG VĂN TOÀN 15/09/1978
152 NGUYỄN KHẮC TOÀN 18/11/1984
153 NGUYỄN THANH TOÀN 08/04/1988
154 HOÀNG THỊ THU TRÀ 01/09/1996
155 TRẦN THỊ THÙY TRANG 17/11/1979
156 TRẦN HỮU TRÍ 24/08/1992
157 BÙI MINH TRIỀU 04/08/1994
158 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 27/02/1982
159 PHAN THỊ CHÂU TRINH 17/12/1987
160 VŨ XUÂN TRỌNG 23/08/1996
161 NGUYỄN THÀNH TRỨ 16/03/1981
162 PHẠM THỊ MỸ TRÚC 01/02/1985
163 ĐẶNG VĂN TRUNG 01/10/1979
164 HOÀNG NHẬT TRUNG 25/03/1991
165 LÂM CHÍ TRUNG 06/06/1995
166 LÊ THANH TRUNG 01/01/1979
167 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 19/11/1989
168 LÊ ANH 04/03/1999
169 NGUYỄN MẠNH TUÂN 01/11/1983
170 ĐINH HOÀNG TUẤN 08/01/1997
171 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/06/1983
172 ĐÀO SƠN TÙNG 26/05/1992
173 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VÂN 01/12/1983
174 TĂNG QUỐC VIỆT 13/10/1999
175 ĐẶNG QUANG VINH 18/04/1982
176 HUỲNH QUANG VĨNH 12/11/1967
177 NGUYỄN HỒNG VƯƠNG 28/01/1991
178 VŨ HOÀNG VƯƠNG 20/06/1982
179 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 08/05/1982
180 NGUYỄN HUỲNH Ý 04/12/1972
181 NGUYỄN NGỌC YẾN 29/12/1986
182 TRƯƠNG KIM YẾN 13/07/1992