Danh Sách Học Viên Khóa 136 B2

– Ngày khai giảng: 11/04/2018        – Ngày bế giảng: 12/07/2018

– Ngày thi sát hạch: 26/07/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 LƯU TẤN ANH 10/09/1996
2 NGUYỄN ĐỨC ANH 25/08/1986
3 NGUYỄN NGỌC ANH 13/08/1984
4 PHAN NGỌC TUYẾT ANH 08/12/1966
5 QUAN MINH TUẤN ANH 14/08/1978
6 PHẠM ĐĂNG BA 15/10/1991
7 TRẦN NAM BẢO 22/03/1990
8 DƯƠNG THIẾU BÌNH 24/10/1981
9 KA HỒ THÁI BÌNH 11/03/1986
10 NGUYỄN VĂN BÌNH 13/10/1985
11 TRẦN XUÂN CẢNH 01/06/1996
12 HỒ DUY CẢNH 06/09/1990
13 HOÀNG HỮU CẢNH 18/06/1990
14 ĐẶNG HỮU CHÂU 31/08/1957
15 TRẦN MẠNH CHÍ 01/10/1991
16 HOÀNG TRẦN CÔNG CƯỜNG 05/06/1992
17 NGUYỄN THANH ĐĂNG 26/04/1994
18 CHÂU QUỐC ĐẠT 16/11/1989
19 TRẦN XUÂN ĐIỆN 01/09/1970
20 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 03/02/1981
21 TRẦN MINH ĐỨC 01/01/1978
22 VŨ TẤN ĐỨC 20/02/1996
23 LÊ DƯƠNG PHƯƠNG DUNG 18/09/1999
24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 22/12/1973
25 XÃ MỸ DUNG 08/01/1972
26 CHẾ ĐỨC DŨNG 25/06/1987
27 TRẦN QUỐC DŨNG 21/11/1974
28 VŨ VĂN DŨNG 14/05/1987
29 NGUYỄN TRƯỜNG DƯƠNG 10/05/1987
30 NGUYỄN DUY ĐƯỜNG 07/10/1996
31 ĐOÀN THẾ DUY 20/05/1981
32 PHẠM NGỌC DUY 18/04/1983
33 NGUYỄN MẠNH HÀ 12/02/1988
34 BÙI XUÂN HẢI 31/05/1976
35 LÊ THANH HẢI 01/10/1978
36 NGUYỄN TIẾN HẢI 01/09/1985
37 LU MINH HÁN 15/01/1978
38 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 18/03/1983
39 NGUYỄN VĂN HÀO 21/12/1999
40 MAI VĂN HIẾN 25/11/1992
41 PHAN NGỌC VINH HIỂN 09/02/1998
42 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 20/01/2000
43 ĐOÀN TRỌNG HIẾU 08/08/1981
44 HỒ GIA HIẾU 28/09/1999
45 ĐẶNG XUÂN HOA 09/03/1958
46 NGUYỄN THỊ KIM HÒA 19/01/1979
47 NGUYỄN THÀNH HÔN 04/07/1992
48 TỪ THỊ PHƯƠNG HỒNG 07/05/1988
49 NGUYỄN TRỌNG HUÂN 03/05/1979
50 VƯƠNG VĂN HUÂN 29/07/1995
51 TRỊNH THỊ KIM HUÊ 09/03/1982
52 NGUYỄN VĂN HÙNG 25/09/1987
53 NGUYỄN VĂN HÙNG 15/03/1974
54 PHẠM ĐĂNG HƯNG 25/01/1975
55 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG 02/02/1986
56 TẠ THÀNH HUY 27/03/1990
57 ĐINH HỒ THỊ THANH HUYỀN 04/10/1977
58 LÊ HOÀNG KHA 13/06/1983
59 TRỊNH VĂN ĐĂNG KHANH 09/02/1974
60 TRẦN ĐÌNH QUỐC KHÁNH 30/08/1982
61 LÊ TUẤN KHOA 13/10/1998
62 PHÙNG QUỐC ĐĂNG KHOA 10/08/1993
63 THÁI LÝ ANH KHUÊ 08/01/1997
64 NGÔ ĐỨC BẢO KHUYÊN 15/08/1985
65 NGÔ HOÀNG ANH KIỆT 08/09/1985
66 TRẦN VĂN LÂM 16/07/1994
67 NGUYỄN TRUNG LẬP 15/08/1994
68 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN 19/05/1986
69 PHẠM THANH LOAN 28/06/1986
70 ĐỖ TUẤN LỘC 19/09/1987
71 NGUYỄN CÔNG LỢI 30/08/1981
72 PHAN THỊ MỸ LỢI 31/08/1984
73 ĐẶNG ĐÌNH LONG 10/05/1988
74 PHẠM NGỌC LONG 08/10/1998
75 VÕ HOÀNG BẢO LONG 24/03/1986
76 LÊ HOÀNG LUÂN 23/07/1982
77 LỤC THỊ LƯU 04/06/1988
78 TRẦN MINH MẠNH 21/06/1981
79 HUỲNH THỊ THU MẾN 20/12/1994
80 ĐÀO THỊ MỪNG 20/04/1986
81 HUỲNH NHẤT NAM 29/08/1977
82 NGUYỄN GIANG NAM 01/01/1985
83 LÊ VĂN NÀO 01/01/1970
84 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 26/10/1993
85 TRẦN THỊ KIM NGÂN 07/10/1979
86 NGUYỄN ĐỨC NGẠN 02/08/1987
87 HỒ NGỌC NGHĨA 02/03/1985
88 NGUYỄN PHƯỚC NGHĨA 04/09/1989
89 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 07/04/1986
90 TẠ BẢO NGỌC 18/12/1992
91 NGUYỄN HỮU NGÔN 20/05/1975
92 TRẦN NGUYỄN 05/06/1991
93 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT 19/06/1982
94 HUỲNH THỊ NGỌC NHÂN 20/10/1981
95 NGÔ TRỌNG NHÂN 21/11/1980
96 NGUYỄN HỮU NHÂN 23/07/1998
97 NGUYỄN THÀNH NHÂN 30/04/1996
98 PHAN THÀNH NHÂN 29/03/1996
99 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 09/07/1990
100 BÙI VĂN OANH 01/01/1986
101 NGUYỄN THÙY PHƯƠNG OANH 13/01/1990
102 ĐÀM TẤN PHÁT 28/09/1996
103 MAI BẢO PHÚC 30/08/1981
104 TRỊNH MAI PHÚC 09/11/1985
105 ĐẶNG TẤN PHƯỚC 13/03/1993
106 VÕ DANH PHƯỚC 19/01/1998
107 LÊ VI PHƯƠNG 27/04/1964
108 DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 05/05/1973
109 NGUYỄN YẾN PHƯỢNG 16/03/1983
110 CAO VĂN QUÂN 01/01/1984
111 NGUYỄN BÁ QUÂN 13/04/1983
112 PHẠM ĐÌNH MẠNH QUÂN 02/02/1995
113 HỒ NGỌC QUANG 18/01/1983
114 NGUYỄN THANH QUANG 06/07/1990
115 TRẦN ANH QUANG 29/08/1990
116 TRẦN CAO SƠN 14/10/1961
117 TRƯƠNG VĂN SƠN 05/12/1991
118 LÊ VĂN SỸ 12/01/1998
119 HỒ ĐỨC TÂM 07/06/1993
120 LÂM TÚ TÂM 18/06/1973
121 LÊ ANH TÂM 24/11/1986
122 LÊ HẢI TÂM 12/09/1988
123 NGUYỄN MINH TÂM 06/12/1996
124 LÊ QUỐC THÁI 26/11/1988
125 THÁI THỊ THẮM 19/08/1993
126 NGÔ HỮU THẮNG 07/07/1975
127 TRẦN THỊ THANH 26/09/1978
128 BÙI TRUNG THÀNH 16/06/1990
129 VƯƠNG LỮ TẤN THÀNH 28/04/1988
130 VÕ VĂN THẬT 01/01/1993
131 HOÀNG ĐÌNH THI 19/01/1996
132 CAO HỒNG THIỆN 01/01/1969
133 LÊ KIM THỊNH 15/02/1992
134 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 17/06/1983
135 NGUYỄN LỘC THỌ 02/01/1985
136 NGUYỄN TRUNG THU 19/01/1984
137 ĐỖ THỊ THƯƠNG 29/09/1979
138 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 30/10/1985
139 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 28/07/1982
140 NGUYỄN VĂN TIẾN 27/10/1993
141 VĂN ĐỨC TIẾN 25/10/1997
142 THÂN ĐỨC TÍNH 14/12/1969
143 HỒ TOÀN 22/04/1974
144 NGUYỄN HỮU TOÀN 15/06/1990
145 NGUYỄN THỊ TRÀ 24/10/1991
146 LÊ THỊ MINH TRANG 01/01/1993
147 NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG 02/02/1987
148 HỒ MINH TRIỆU 10/07/1990
149 DƯƠNG QUỐC TRUNG 01/01/1985
150 PHAN MINH TRUNG 04/05/1993
151 ĐỖ HOÀNG TÚ 26/08/1990
152 CAO HỒNG TUẤN 01/01/1988
153 HỒ SĨ TUẤN 11/06/1986
154 NGUYỄN ANH TUẤN 01/04/1990
155 TRẦN NGỌC TUẤN 13/04/1985
156 NGUYỄN HOÀNG THANH TÙNG 04/01/1989
157 PHẠM VĂN TUYÊN 26/07/1990
158 NGUYỄN THỊ THU VÂN 15/09/1994
159 NGUYỄN BÁ VINH 04/04/1983
160 VŨ BÁ VUÔNG 05/05/1972