Danh Sách Học Viên Khóa 137 B2

– Ngày khai giảng: 26/04/2018         – Ngày bế giảng: 27/07/2018

– Ngày thi sát hạch: 10/08/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN PHÚ ÂN 21/03/1982
2 ĐỒNG TUẤN ANH 12/12/1995
3 NGUYỄN TUẤN ANH 09/06/1991
4 TRỊNH NGỌC ANH 21/08/1991
5 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 14/07/1993
6 TRẦN ĐÔNG ÂU 05/05/1985
7 VÕ VĂN BẢNH 16/12/1967
8 TRANG QUỐC BÌNH 26/01/1987
9 CAO VĂN BỐN 22/04/1989
10 HUỲNH CÔNG CẨN 02/09/1983
11 TRẦN BẢO CHÂU 09/03/1988
12 NGUYỄN THỊ KIM CHI 10/06/1987
13 VÕ VĂN CHUM 01/01/1970
14 PHAN VĂN CHƯƠNG 21/12/1979
15 LƯỜNG ĐỨC CƯỜNG 10/10/1991
16 TRẦN QUỐC CƯỜNG 01/01/1991
17 MAI XUÂN ĐẠI 01/07/1981
18 PHẠM HẢI ĐẠI 14/11/1994
19 NGUYỄN HỮU HẢI ĐĂNG 09/04/1985
20 ĐẶNG THÔNG ĐẠT 18/03/1974
21 LÂM ĐẠT 19/11/1988
22 BÙI QUANG ĐẦY 22/04/1991
23 VŨ KHẮC ĐIỆP 26/07/1980
24 HỒ PHÍ DỈN 01/03/1998
25 ĐINH CÔNG ĐỨC 21/07/1982
26 HOÀNG ĐỨC DŨNG 12/03/1982
27 KHƯƠNG XUÂN DŨNG 09/10/1982
28 LÂM QUỐC DŨNG 01/01/1957
29 VÕ TRÙNG DƯƠNG 06/10/1980
30 CAO NHỰT DUY 17/11/1996
31 ĐỒNG TRINH NHẤT DUY 09/09/1993
32 BÙI PHƯƠNG EM 04/07/1981
33 NGUYỄN THỊ HIẾU GIANG 10/01/1991
34 LÊ VĂN HẢI 07/10/1989
35 LÊ VĂN HẢI 03/05/1996
36 NGUYỄN LÊ HOÀNG HẢI 01/06/1995
37 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 26/09/1982
38 NGUYỄN VĂN HẢI 30/07/1984
39 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 02/04/1994
40 PHÙNG THỊ HẰNG 09/07/1974
41 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 28/09/1986
42 PHAN ANH HÀO 05/06/1994
43 TRẦN ĐẶNG THẾ HIỀN 16/03/1983
44 TRẦN MINH HÒA 19/07/1983
45 ĐỖ HOÀNG 11/06/1984
46 TRẦN VIỆT HOÀNG 18/08/1998
47 PHẠM THỊ THÚY HỒNG 03/09/1990
48 BẢO HƯNG 24/01/1983
49 NGUYỄN TIẾN HƯNG 03/08/1985
50 LÊ THỊ THU HƯƠNG 11/06/1977
51 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 08/10/1981
52 ĐOÀN THANH HUY 10/01/1970
53 ĐẶNG TÂN KHOA 30/04/1984
54 LÊ KHOA 19/05/1968
55 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA 27/05/1989
56 NGUYỄN VIỆT KHOA 01/01/1984
57 QUÁCH THANH LÂM 13/06/1982
58 NGUYỄN THỊ CHÚC LAN 03/02/1979
59 NGUYỄN VĂN LÁNH 15/10/1958
60 NGUYỄN THÀNH LỄ 29/04/1992
61 TRẦN VŨ LINH 02/08/1990
62 BÙI QUỐC LĨNH 07/03/1997
63 NGUYỄN THÀNH LỘC 14/02/1985
64 LÊ VĂN LỢI 24/06/1968
65 TRẦN THỊ LỢI 05/12/1980
66 HOÀNG PHI LONG 15/06/1997
67 CAO QUỐC LUÂN 01/01/1979
68 NGUYỄN TRƯỜNG LƯU 04/02/1991
69 BÙI MINH MẪN 25/01/1996
70 BÙI THỊ QUÝ MINH 03/08/1973
71 LÊ HỮU MINH 03/10/1995
72 TRẦN LÊ MINH 24/12/1995
73 LƯƠNG GIANG NAM 01/11/1986
74 HỨA KIM NGÂN 01/01/1981
75 TRƯƠNG NHẬT NGÂN 26/01/1987
76 NGUYỄN HOÀNG THÁI NGỌC 14/01/1995
77 VŨ MINH NGỌC 10/02/1992
78 NGUYỄN DUY NGUYÊN 24/04/1992
79 VĂN THÀNH NHÂN 04/01/1985
80 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG 12/07/1984
81 LÂM THÀNH PHÁT 24/09/1996
82 VÕ VĂN PHÁT 09/09/1993
83 HỒ CẮM PHÓN 12/12/1988
84 NGÔ HỒNG PHONG 28/12/1982
85 NGUYỄN CÔNG PHÚ 30/07/1996
86 ĐÀO HOÀNG PHÚC 01/01/1985
87 NGUYỄN LÊ LINH PHỤNG 12/03/1992
88 LÊ THU PHƯƠNG 17/01/1989
89 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 02/06/1979
90 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 17/02/1995
91 THƯỢNG THỊ LINH PHƯƠNG 01/05/1984
92 LẠI LÊ QUANG 26/02/1992
93 NGUYỄN HỒNG QUANG 12/11/1983
94 NGUYỄN PHÙNG QUANG 20/01/1995
95 KIỀU KHÁNH QUI 09/10/1988
96 ĐINH NGỌC QUÍ 30/05/1994
97 HOÀNG VĂN QUYẾT 23/09/1988
98 LÊ ĐỒNG QUYẾT 10/01/1991
99 PHAN THÁI SANG 10/08/1986
100 NGÔ HỮU SẮNG 10/05/1970
101 LÊ ĐÌNH SINH 06/04/1963
102 NGUYỄN HOÀNG SƠN 16/10/1993
103 NGUYỄN PHI SƠN 15/09/1966
104 NGUYỄN THANH SƠN 02/10/1982
105 PHẠM DUY SƠN 15/07/1978
106 TRẦN QUỐC SƠN 01/02/1995
107 PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG 28/09/1987
108 ĐOÀN DUY TÂN 11/05/1988
109 NGUYỄN HOÀNG TÂN 13/09/1989
110 NGUYỄN THỊ TẠO 01/01/1976
111 PHẠM NGỌC THẠCH 30/05/1987
112 NGUYỄN QUANG THÁI 20/10/1974
113 LÊ PHƯỚC THẮNG 04/08/1996
114 LƯƠNG CÔNG THẮNG 01/01/1991
115 NGUYỄN MINH THẮNG 20/12/1988
116 NGUYỄN VĂN THANH 04/01/1989
117 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 23/12/1983
118 TRƯƠNG THẾ MỸ THIỆN 15/05/1980
119 TRẦN VĂN THỌ 30/11/1978
120 VÕ HÒA THÔNG 31/03/1986
121 NGUYỄN CHÍ THUẬN 20/11/1991
122 NGUYỄN HỮU THƯƠNG 03/09/1990
123 DƯƠNG THANH THÙY 01/01/1991
124 ĐOÀN THỊ THU THỦY 28/06/1976
125 LÊ THỊ THỦY 02/08/1978
126 PHẠM MINH TIẾN 10/03/1996
127 LÊ THANH TOÀN 20/01/1988
128 HOÀNG THỊ BÍCH TRÂM 26/12/1999
129 CHÂU THỊ PHƯƠNG TRANG 01/01/1970
130 VŨ NGỌC TRANG 03/08/1983
131 LÊ PHÚC TRÍ 04/06/1985
132 ĐOÀN CÔNG TRIỆU 01/01/1993
133 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 25/04/1992
134 TRẦN NGUYỄN THANH TRÚC 19/02/1986
135 TRẦN THỊ TRÚC 20/02/1988
136 HÀ VĂN TRUNG 17/10/1987
137 LƯU QUỐC TRUNG 11/10/1991
138 ĐẶNG TRƯỜNG 10/12/1990
139 HỒ HOÀNG TUẤN 01/01/1983
140 LÂM TUẤN 02/06/1984
141 ĐOÀN VĂN TÙNG 13/08/1978
142 HUỲNH VĂN TÙNG 20/11/1996
143 THƯỢNG CÔNG TÙNG 01/01/1948
144 NGUYỄN ĐỨC MINH TUYÊN 15/02/1981
145 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾN 08/06/1988
146 HÀ THỊ MỘNG VÂN 03/07/1979
147 LÊ THANH VÂN 18/10/1988
148 PHAN QUANG VŨ 04/10/1989
149 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 06/11/1994
150 NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG 26/01/1978