Danh Sách Học Viên Khóa 138 B2

– Ngày khai giảng: 26/04/2018      – Ngày bế giảng: 27/07/2018

Ngày thi sát hạch: 15/08/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 Bùi Ngọc An 21/02/1980
2 Trần Tuấn Anh 24/03/1984
3 Đào Nguyên Anh 26/06/1984
4 Trương Văn Biên 04/08/1986
5 La Quốc Biêu 23/02/1963
6 Đặng Thanh Bình 01/01/1977
7 Nguyễn Văn Cảm 15/10/1986
8 Nguyễn Công Chức 01/10/1993
9 Huỳnh Tiến Cường 07/08/1979
10 Nguyễn Nhật Cường 01/01/1990
11 Thân Trọng Đạt 12/03/1998
12 Nguyễn Văn Điều 06/02/1992
13 Chu Xuân Đông 24/03/1996
14 Phạm Văn Đồng 05/05/1985
15 Nguyễn Hưng Thiên  Đức 08/01/1992
16 Nguyễn Đình Đức 15/12/1987
17 Nguyễn Tiến Dũng 31/07/1988
18 Nguyễn Thanh Thùy Dương 12/08/1996
19 Nguyễn Anh Duy 22/08/1999
20 Nguyễn Khương Duy 02/04/1997
21 Trần Lam Giang 21/10/1981
22 Nguyễn Trường Giang 08/12/1990
23 Hoàng Thị Thu Hà 05/12/1985
24 Nguyễn Thị Thu Hà 30/07/1982
25 Phạm Đức  Hải 25/03/1979
26 Nguyễn Văn Hải 14/03/1987
27 Phan Xuân Hải 06/12/1993
28 Nghiêm Quý Hào 30/11/1969
29 Nguyễn Công Hậu 21/05/1993
30 Vũ Thị Minh Hiền 23/08/1982
31 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 23/02/1993
32 Hồ Khánh Hòa 12/02/1975
33 Nguyễn Thanh Hoài 01/01/1992
34 Phan Thị  Hồng 12/03/1989
35 Lê Khắc Hùng 21/02/1993
36 Phạm Văn Hướng 02/05/1993
37 Trần Trọng Hữu 02/10/1990
38 Nguyễn Thanh Huy 07/06/1989
39 Trần Quốc  Huy 11/12/1988
40 Nguyễn Hoàng Huy 15/01/1984
41 Hồ Như Kha 27/10/1994
42 Trần Văn Khan 18/05/1979
43 Vũ Nguyên Khang 22/12/1985
44 Trần Văn Khanh 13/04/1985
45 Nguyễn Gia  Khánh 02/05/1992
46 Nguyễn Văn Khánh 07/10/1975
47 Đỗ Hoàng Khiêm 30/09/1987
48 Nguyễn Duy Khoa 15/071982
49 Hồ Hoàng  Kiệt 01/01/1980
50 Trần Tuấn Kiệt 10/01/1979
51 Nguyễn Văn Kỷ 11/07/1968
52 Trà Bảo  Lộc 11/01/2000
53 Nguyễn Tấn Lộc 11/12/1972
54 Phạm Đức Lộc 20/06/1994
55 Phạm Thanh Long 09/06/1985
56 Hồ Thanh Long 22/08/1988
57 Vũ Đức Minh 02/11/1974
58 Nguyễn Công Minh 24/04/1971
59 Dương Thị Quỳnh Nga 19/08/1996
60 Phạm Liên Nga 22/04/1985
61 Trần Thị Bích Ngọc 17/12/1993
62 Phạm văn  Nguyên 10/07/1982
63 Trần Văn Nguyên 20/12/1983
64 Hoàng Thị Nguyệt 09/10/1991
65 Phạm Hồng  Nhân 16/07/1982
66 Ngô Thành Nhân 01/06/1990
67 Vũ Thị Phương Nhung 21/05/1990
68 Mai Nguyên Nhựt 01/01/1985
69 Ngô Minh Nhựt 15/12/1978
70 Nguyễn Văn No 17/12/1972
71 Lâm Ngọc Phấn 17/04/1979
72 Trần Thanh Phi 09/06/1990
73 Lê Anh Phi 04/06/1982
74 Nguyễn Hoàng Phúc 03/01/1995
75 Lê Vĩnh Phúc 01/01/1970
76 Huỳnh Diễm Phúc 20/11/1988
77 Phùng Vĩnh Phụng 07/10/1987
78 Nguyễn Minh Phụng 26/09/1985
79 Trần Ngọc  Phương 21/04/1985
80 Phạm Thị Phương 15/07/1982
81 Võ Kế Thanh Quang 11/08/1989
82 Nguyễn Văn Quanh 15/07/1995
83 Nguyễn Thị  Quý 16/03/1993
84 Phan Hữu Quyết 20/02/1994
85 Lâm Chí Quyết 23/12/1991
86 Trần Đinh Sang 29/10/1980
87 Vũ Hùng Sơn 01/06/1987
88 Huỳnh Đắc Ta 03/07/1985
89 Nguyễn Hoàng Trí Tài 30/09/1995
90 Lê Tấn Tài 01/10/1989
91 Phan Hoàng Tâm 29/07/1986
92 Trương Thị Minh Tâm 20/02/1986
93 Nguyễn Thanh  Tâm 29/03/2000
94 Nguyễn Văn Tâm 30/03/1987
95 Lê Minh Tân 29/11/1990
96 Trần Lê Thạch 11/10/1990
97 Nguyễn Hoàng Thái 16/10/1987
98 Trần Chiến Thắng 24/01/1973
99 Lê Y Thanh 19/06/1994
100 Nguyễn Chí  Thanh 22/03/1994
101 Trần Đức Thanh 03/09/1978
102 Phạm Thành 12/11/1994
103 Phạm Văn Thế 17/09/1982
104 Vũ Thịnh 29/04/1983
105 Vũ Ngọc Thịnh 10/03/1981
106 Phạm Chí Thịnh 16/11/1994
107 Nguyễn Hữu Thọ 17/09/1980
108 Nguyễn Vũ Kim Thoa 29/10/1987
109 Võ Thị Kim Thoại 07/08/1990
110 Vũ Thị Thu 14/08/1983
111 Nguyễn Thị Minh Thư 14/10/1989
112 Võ Thị Thanh Thúy 06/06/1980
113 Ngô Thị Thúy 12/10/1986
114 Vũ Thị Ngọc Thủy 28/08/1976
115 Mỵ Duy Tiến 16/12/1972
116 Nguyễn Thành Tiến 25/10/1996
117 Nguyễn Giảng Ái Trân 26/05/1984
118 Nguyễn Thiên Trang 29/07/1992
119 Nguyễn Thị Ngọc Trang 13/10/1981
120 Nguyễn Quốc Trí 22/12/1989
121 Lê Đức Trí 17/07/2000
122 Bùi Minh Trí 28/06/1985
123 Lưu Văn Triệu 03/11/1978
124 Nguyễn Thị Thúy  Trinh 07/11/1997
125 Phạm Viết Trung 25/05/1988
126 Phan Hữu  Trung 10/10/1981
127 Võ Thành Trung 25/04/1988
128 Nguyễn Văn Trung 26/11/1979
129 Phạm Đỗ Nhật Trường 15/03/1993
130 Nguyễn Nhật Trường 12/07/1992
131 Nguyễn Vĩnh Trường 20/08/1985
132 Lâm Phi  Trường 18/02/1985
133 Nguyễn Quốc Trưởng 12/10/1997
134 Đinh Xuân Tú 14/05/1994
135 Phan Quang Minh Tuấn 06/03/1991
136 Nguyễn Thanh Tuấn 25/06/1991
137 Lê Văn Tuấn 20/10/1994
138 Phan Châu  Tuấn 07/01/1987
139 Lâm Thanh Tùng 16/11/1988
140 Hoàng Sĩ Tùng 22/12/1977
141 Hoàng Văn Tuyên 24/01/1984
142 Lưu Thanh Vân 01/01/1959
143 Phạm Đức Phương Việt 27/03/1994
144 Lào Hoàng Việt 05/04/1989
145 Dương Phú Vinh 16/05/1982
146 Tăng Anh Vũ 09/08/1978
147 Nguyễn Đào Thúy Vy 15/11/1997
148 Phạm Long Xuân 19/02/1960
149 Phạm Hải Yến 18/03/1981
150 Bùi Thị Ngọc Yến 02/11/1987