Danh Sách Học Viên Khóa 139 B2

– Ngày khai giảng: 18/05/2018     – Ngày bế giảng: 18/08/2018

– Ngày thi sát hạch: 08/09/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 HUỲNH PHẠM HOÀI AN 29/07/1974
2 NGUYỄN HỒ NGỌC ANH 28/02/1988
3 TRẦN SỸ ANH 01/02/1965
4 DƯƠNG CHÍ BẢO 20/04/1984
5 NGUYỄN HUY BẢO 01/01/1978
6 PHẠM HOÀNG BẢO 17/07/1996
7 NGÔ VIẾT CẢNH 10/10/1975
8 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 26/06/1992
9 TRẦN LINH CHI 27/09/1997
10 HUỲNH HỮU CƠ 19/09/1986
11 ĐỖ QUỐC CÔNG 25/11/1995
12 NGUYỄN VĂN CÔNG 01/01/1978
13 BÙI QUỐC CƯỜNG 06/09/1978
14 CAO VĂN CƯỜNG 20/02/1994
15 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 15/05/1985
16 VÕ VĂN CƯỜNG 30/07/1994
17 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÀI 13/07/1987
18 ĐỖ THÀNH DANH 11/03/1991
19 NGUYỄN THỊ HUỲNH ĐOAN 08/08/1988
20 NGUYỄN VĂN DOANH 10/10/1982
21 HUỲNH NGỌC ĐÔNG 21/12/1985
22 VŨ TRUNG ĐỒNG 23/11/1955
23 NGUYỄN HỮU ĐỨC 24/04/1996
24 LÊ VĂN DŨNG 21/08/1984
25 TRẦN VĂN DŨNG 01/12/1972
26 TRẦN MỆNH DUY 01/01/1951
27 VÕ VĂN Ê 20/07/1964
28 LÊ THỊ HỒNG GIANG 17/02/1979
29 HOÀNG HỮU HẢI 02/10/1990
30 LÊ VĂN HẢI 25/03/1994
31 NGUYỄN MINH HẢI 14/12/1978
32 TRẦN NGỌC HẢI 01/09/1988
33 NGUYỄN KHÔI HOÀNG ĐỨC HẠNH 28/04/1976
34 PHAN THỊ MỸ HẬU 08/07/1987
35 PHAN THỊ HIỆP 01/07/1982
36 HOÀNG THỊ HIẾU 12/12/1976
37 NGUYỄN LƯU THẮNG HIẾU 24/01/1999
38 NGUYỄN MINH HOÀNG 05/09/1999
39 TRỊNH SĨ HOÀNG 16/04/1995
40 TRƯƠNG HUY HOÀNG 14/09/1990
41 ĐÀO THỊ TUYẾT HỒNG 10/12/1985
42 ĐINH THỊ TẤN HỒNG 04/02/1980
43 TRẦN THANH HÙNG 26/05/1993
44 LÊ VĨNH HƯNG 26/07/1995
45 NGUYỄN THỊ CÚC HƯƠNG 27/08/1978
46 NGHIÊM QUANG HUY 15/10/1994
47 NGUYỄN ĐĂNG HUY 22/01/1980
48 PHẠM KIẾN HUY 20/12/1983
49 TRẦN QUỐC HUY 04/10/1994
50 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/09/1993
51 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 04/02/1990
52 LÊ ANH KỲ 05/03/1989
53 NGUYỄN NAM KỲ 29/12/1981
54 NGUYỄN HỒNG LAM 20/07/1997
55 NGUYỄN VĂN MỸ LINH 07/09/1993
56 BÙI THÀNH LONG 18/04/1982
57 TRẦN TUẤN LỰC 21/07/1991
58 NGUYỄN HOÀI NAM 28/12/1991
59 PHÙNG ĐÌNH NAM 22/03/1997
60 TRẦN NHẬT NAM 23/02/1997
61 TRẦN MỘNG NGHI 18/05/2000
62 ĐẶNG TRỌNG NGHĨA 05/01/1992
63 LƯU TRUNG NGHĨA 30/10/1999
64 ĐỖ MAI NGUYÊN 16/01/1983
65 NGUYỄN THANH NGUYÊN 08/05/1985
66 TRẦN TRỌNG NHÂN 07/07/1987
67 ĐỒNG QUANG OAI 04/05/1986
68 TRẦN THIỆN HOÀNG PHI 06/01/1980
69 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 16/11/1992
70 TRẦN NGUYỄN THU PHƯƠNG 22/09/1986
71 DỊP QUYỀN 21/03/1989
72 BÙI NHẬT TÂM 15/03/1995
73 NGUYỄN HOÀNG TÂM 01/01/1977
74 THANATHAN VIỆT THÁI 16/10/1996
75 VÕ THỊ KIM THANH 02/02/1984
76 LÊ VĂN THÀNH 20/06/1965
77 PHAN TẤN THÀNH 20/04/1987
78 ĐẶNG VĂN THẢO 15/11/1986
79 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 20/05/1987
80 NGUYỄN THỊ THU THẢO 19/09/1982
81 HOÀNG MINH THIỆN 17/05/1994
82 NGUYỄN VĂN THỊNH 01/11/1993
83 NGUYỄN TRẦN HOÀNG THƯƠNG 14/04/1986
84 VŨ THỊ THANH THÚY 02/07/1987
85 MAI THỊ PHƯƠNG THÙY 01/01/1981
86 THÁI PHƯƠNG THÙY 28/08/1992
87 NGUYỄN VĂN THUYẾT 20/04/1966
88 HOÀNG QUỐC TIẾN 21/02/1981
89 NGUYỄN THANH TÍN 02/08/1993
90 NGUYỄN ĐOÀN TRÍ 01/11/1983
91 LÊ MINH TRIỀU 08/08/1998
92 NGUYỄN NGỌC TRUNG 08/07/1979
93 HUỲNH VĂN TÚ 29/07/1999
94 NGUYỄN ANH TUẤN 24/11/1985
95 NGUYỄN ANH TUẤN 22/04/1990
96 TRƯƠNG ANH TUẤN 22/06/1992
97 DƯƠNG ANH VŨ 09/03/1995
98 NGUYỄN VĂN XỊN 02/09/1995