Danh Sách Học Viên Khóa 140 B2

– Ngày khai giảng: 14/06/2018      – Ngày bế giảng: 14/09/2018

– Ngày sát hạch: 25/09/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 PHẠM NHƯ AN 01/04/1992
2 LÊ HOÀNG ANH 27/06/1986
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 26/11/1978
4 TRẦN THỊ KIM ÁNH 27/07/1987
5 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 20/03/1998
6 PHẠM NGUYỄN BẰNG 28/01/1977
7 PHẠM THANH BẰNG 12/03/1984
8 LÝ QUANG BÌNH 19/02/1982
9 NGUYỄN QUANG BÌNH 01/01/1981
10 TẠ NGỌC BÌNH 01/11/1982
11 TRẦN VĂN BÌNH 13/06/1995
12 NGUYỄN VĂN BỘ 22/12/1962
13 TRẦN ĐÌNH CÁC 05/05/1988
14 TRẦN MINH CHÂU 27/08/1993
15 NGUYỄN THẾ CHI 11/03/1990
16 LÊ THỊ KIỀU CHINH 17/01/1985
17 PHẠM HÙNG CƯỜNG 29/12/1992
18 TRẦN QUỐC CƯỜNG 20/12/1990
19 TRẦN VĂN CƯỜNG 01/01/1977
20 LÊ TIẾN ĐĂNG 13/12/1999
21 NGUYỄN HỮU DANH 22/01/1990
22 NGUYỄN TẤN DANH 08/04/1984
23 ĐOÀN VĂN ĐẠT 01/10/1977
24 LÊ TIẾN ĐẠT 06/11/1997
25 NGUYỄN HUÂN ĐẠT 10/06/1998
26 NGUYỄN HỮU ĐẠT 20/02/1987
27 TRẦN THÀNH ĐẠT 30/01/1986
28 TRẦN XUÂN DIỆU 01/08/1984
29 VŨ NGỌC ĐOÁN 14/06/1954
30 LÊ MINH DUẨN 20/02/1983
31 NGUYỄN DUY ĐỨC 23/01/1985
32 VÕ SỸ MINH ĐỨC 02/02/1991
33 VŨ THỊ DUNG 24/02/1993
34 NGUYỄN VĂN DŨNG 27/07/1979
35 ĐẶNG ĐỨC ĐƯỢC 18/06/1993
36 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG 02/08/1974
37 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 01/10/1990
38 NGUYỄN NHẬT DUY 27/09/1987
39 NGUYỄN VĂN GIANG 13/11/1986
40 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG 21/09/1993
41 NGUYỄN NGỌC HÀ 27/01/1989
42 TRẦN THỊ CẨM HẰNG 01/01/1985
43 NGUYỄN QUANG HIỀN 13/12/1975
44 LÊ TRẦN NGỌC HIỂN 28/02/1993
45 NGUYỄN MINH HIỂN 05/08/1994
46 NGUYỄN PHÚ HIỂN 02/10/1988
47 NGUYỄN TRUNG HIỆP 14/11/1994
48 BÙI TRUNG HIẾU 22/08/1995
49 LÊ NGỌC HIẾU 05/01/1984
50 NGÔ MINH HIẾU 27/10/1994
51 NGUYỄN MINH HIẾU 02/02/1992
52 VŨ QUỐC HIẾU 25/08/1982
53 VŨ ĐỨC HIỆU 20/08/1985
54 NGÔ PHƯỚC HÓA 18/02/1977
55 NGUYỄN THỊ THANH HÒA 12/12/1982
56 NGUYỄN KHẢI HOÀN 27/10/1986
57 ĐINH CÔNG HOÀNG 26/08/1982
58 LÊ VĂN HOÀNG 05/10/1985
59 PHẠM DUY HOÀNG 19/09/1996
60 VÕ SỸ HOÀNG 08/04/1989
61 PHÙ THÀNH HUẤN 06/07/1993
62 ĐOÀN MINH HÙNG 22/12/1969
63 LÊ KIM HÙNG 24/02/1984
64 NGUYỄN NGỌC HÙNG 18/10/1981
65 VÕ HOÀNG HƯNG 01/01/1986
66 DƯƠNG QUỐC HUY 27/10/1998
67 LỮ THANH HUY 09/04/1997
68 PHAN TẤN HUY 20/01/1991
69 TRẦN HUY 11/01/1991
70 VÕ HIẾU HUY 17/02/1991
71 NGUYỄN QUỐC HY 13/03/1991
72 HUỲNH THÚC KHÁNG 01/07/1983
73 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 01/10/1987
74 NGUYỄN TRẦN THIÊN KHÁNH 17/10/1989
75 TRẦN VĂN KHIẾT 21/04/1972
76 LÊ HỒNG KHOA 17/01/1989
77 NGUYỄN VĂN KHOA 27/09/1985
78 PHẠM XUÂN LÃM 04/06/1990
79 TRẦN VĂN LÂN 15/09/1987
80 PHẠM THỊ HỒNG LÊ 20/12/1981
81 TRẦN HỮU LỄ 18/02/1986
82 NGUYỄN THỤY LỆ 15/03/1985
83 LÊ THỊ LIỆU 21/01/1979
84 ĐẶNG KHÁNH LINH 24/03/1996
85 NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN 30/11/1983
86 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 29/03/1971
87 HÀ HỮU LỘC 13/03/1989
88 NGUYỄN KHẮC LỘC 26/10/1998
89 TRẦN LỘC 04/09/1989
90 HUỲNH TẤN LỢI 28/07/1980
91 NGUYỄN TẤN LỢI 08/11/1980
92 LÝ CHÍ LONG 31/10/1992
93 TRẦN XUÂN LONG 26/10/1983
94 PHAN THÀNH LUÂN 25/12/1990
95 NGUYỄN THỊ SAO LY 10/05/1989
96 TÔ THỊ TRÚC LY 27/09/1988
97 VÕ THỊ TUYẾT MAI 07/12/1979
98 NGUYỄN CÔNG MẪN 26/11/1990
99 THẠCH VĂN MẠNH 01/01/1993
100 LÊ VĂN MINH 01/01/1983
101 NGUYỄN ANH MINH 03/12/1987
102 PHẠM THỊ DIỆU MƠ 20/02/1984
103 LÂM BÁ MỸ 01/01/1985
104 NGUYỄN HOÀI NAM 09/02/1985
105 NGUYỄN VĂN NGA 04/02/1987
106 PHẠM ĐÌNH NGẠCH 05/08/1977
107 TRẦN VĂN NGHĨA 09/11/1991
108 BÙI THỊ NGỌC 27/07/1983
109 ĐOÀN ĐẮC NGUYÊN 21/01/1999
110 LÊ VĂN NGUYÊN 17/06/1992
111 LÊ NGUYỄN 14/10/1980
112 LÊ PHONG NHÃ 01/01/1985
113 THÁI HỒNG NHÂN 22/06/1984
114 BÙI MINH NHẬT 11/06/1995
115 HUỲNH THOẠI MINH NHẬT 08/09/1981
116 NGUYỄN MINH NHẬT 09/07/1978
117 TRẦN HỒNG NHUNG 22/01/1990
118 NGUYỄN VĂN NHỰT 01/01/1978
119 NGUYỄN VĂN NƯƠNG 19/03/1966
120 LÊ HOÀNG PHONG 21/03/1988
121 NGUYỄN THANH PHONG 02/11/1974
122 VƯƠNG MINH PHONG 17/01/1972
123 BÙI NGUYÊN PHÚ 28/09/1993
124 BÙI NGUYỄN MỸ PHỤNG 06/07/1991
125 PHAN PHƯỚC 02/08/1983
126 ĐỖ THỤY UYÊN PHƯƠNG 22/11/1985
127 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 10/08/1996
128 TRẦN LÊ MỸ PHƯƠNG 22/11/1980
129 ĐINH VĂN PHƯỜNG 03/08/1994
130 ĐỖ PHẠM KIM PHƯỢNG 15/11/1988
131 NGUYỄN MINH QUANG 01/01/1990
132 NGUYỄN THANH SANG 14/07/1984
133 NGUYỄN HOÀNG THÁI SƠN 16/04/1997
134 TĂNG CÔNG SƠN 24/12/1984
135 CHUNG CHÍ TÀI 24/05/1983
136 TRẦN VĂN TÀI 29/07/1999
137 NGUYỄN MINH TÂM 07/08/1999
138 LÊ HOÀNG MINH TÂN 23/03/1985
139 VÕ HÙNG TÂN 03/05/1992
140 PHẠM THỊ THÂN 05/01/1981
141 ĐỖ QUỐC THẮNG 28/12/1977
142 LÊ VĂN THANH 01/01/1953
143 TRẦN ĐỨC THANH 17/08/1983
144 NGUYỄN NGỌC THÀNH 08/10/1990
145 NGUYỄN THÁI THÀNH 08/08/1981
146 LƯƠNG KIM THANH THẢO 16/01/1990
147 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THẢO 02/12/1981
148 NGUYỄN KHẮC THẢO 10/04/1982
149 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 02/04/1978
150 PHẠM THỊ BÍCH THẢO 21/01/1992
151 MAI CÔNG THIỆN 21/10/1977
152 LÊ ĐỨC THỌ 10/12/1983
153 PHẠM THỊ VÂN THOA 03/02/1994
154 ĐỖ THỊ THƠM 15/08/1992
155 LÊ THỊ TRANG THƯ 20/09/1989
156 DƯƠNG HỒ MINH THUẬN 22/02/1993
157 NGUYỄN HỮU THUẬN 20/02/1985
158 NGUYỄN THÀNH THUẬN 10/06/1993
159 BÙI NGỌC THỦY TIÊN 18/08/1994
160 TRẦN VĂN TIẾN 13/01/1986
161 NGUYỄN NHƯ TÌNH 02/08/1988
162 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 14/05/1984
163 VŨ ĐỨC TOÀN 12/01/1981
164 NGUYỄN TRẦN 15/09/1970
165 ĐINH THỊ THU TRANG 27/10/1977
166 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 12/07/1988
167 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 15/06/1986
168 ĐỖ MINH TRÍ 30/03/1990
169 TRẦN MINH TRÍ 04/04/1998
170 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRINH 16/02/1993
171 LÊ VĂN TRỌNG 20/05/1986
172 VŨ ĐỨC TRUNG 24/08/1996
173 NGUYỄN ANH TUẤN 20/06/1976
174 NGUYỄN MẠNH TUẤN 21/09/1989
175 TRƯƠNG VĂN TUẤN 12/01/1964
176 NGUYỄN THANH TÙNG 16/04/1992
177 TÔ THANH TÙNG 01/01/1990
178 TRỊNH VĂN TÙNG 05/10/1965
179 PHẠM ĐĂNG TUYỀN 22/02/1986
180 HUỲNH TẤN VŨ 20/07/1999
181 NGUYỄN TUẤN VŨ 21/08/1990
182 NGUYỄN DANH VƯƠNG 28/01/1999