Danh Sách Học Viên Khóa 141 B2

– Ngày khai giảng: 13/07/2018    – Ngày bế giảng: 14/10/2018

– Ngày sát hạch: 27/10/2018

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 NGUYỄN TẤN BẢO 08/12/1994
2 TRẦN VĂN BẢO 19/10/1994
3 HOÀNG VŨ BÌNH 17/12/1994
4 ĐỖ DUY CẦN 20/09/1981
5 TRƯƠNG VIẾT CƯƠNG 02/01/1989
6 BÙI HÙNG CƯỜNG 21/04/1996
7 CHÂU MINH CƯỜNG 09/02/1992
8 HỒ VĂN CƯỜNG 03/09/1986
9 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 22/02/1987
10 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 13/08/1998
11 TRẦN CAO ĐẠI 16/08/1985
12 PHÙNG XUÂN ĐĂNG 19/06/1995
13 LƯ XUÂN ĐÀO 31/07/1981
14 PHAN THÀNH GIA ĐẠT 23/03/1997
15 NGUYỄN VĂN ĐEN 01/01/1985
16 PHẠM VĂN ĐẸP 01/09/1990
17 PHẠM THỊ THANH DIỄM 08/06/1987
18 TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP 02/07/1994
19 LÊ XUÂN DỰ 05/02/1974
20 TRẦN MINH ĐỨC 28/01/1992
21 ĐỖ QUỐC DŨNG 10/09/1986
22 VŨ THIÊN DŨNG 16/02/1993
23 LÊ CÔNG ĐÚNG 01/01/1982
24 HÀ ANH THANH QUỐC DƯƠNG 01/02/1994
25 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 15/01/1987
26 PHẠM DUY 07/09/1994
27 PHẠM THÔNG DUY 17/01/1997
28 TRẦN DUY 04/02/1986
29 TỪ QUỐC DUY 13/08/1963
30 NGUYỄN THANH HÀ 10/02/1963
31 BÙI HỒNG HẢI 17/03/1982
32 TRIỆU MINH HẢI 21/06/1987
33 VŨ ĐÌNH HẢI 17/08/1970
34 PHẠM THỊ THU HẰNG 15/10/1993
35 NGUYỄN PHẠM MINH HẠNH 25/11/1987
36 PHAN THỊ HẠNH 09/04/1987
37 NGUYỄN THỊ HẬU 29/12/1997
38 CHUNG TẤN HIỂN 23/05/1998
39 DƯƠNG QUANG HIỂN 05/08/1989
40 TRỊNH THẾ HIỆP 01/01/1988
41 HỒ VĂN HIẾU 02/10/1987
42 LÊ TRUNG HIẾU 09/09/1995
43 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/09/1988
44 NGUYỄN QUANG HÒA 14/06/1978
45 LÊ MINH HOÀNG 21/06/1967
46 TRƯƠNG HUY HOÀNG 06/08/1992
47 PHẠM THỊ THANH HỒNG 01/01/1981
48 LÊ BÁ HÙNG 05/07/1995
49 PHẠM SĨ HÙNG 11/02/1991
50 NGUYỄN NHẬT HƯNG 20/02/1995
51 TRƯƠNG THANH HƯNG 22/02/1995
52 LÊ TRẦN HOÀI HƯƠNG 10/10/1996
53 TRẦN LÊ HƯƠNG 06/11/1982
54 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 09/06/1990
55 HỒ THANH HUY 24/11/1995
56 LƯ KIẾN HUY 03/10/1990
57 MAI THIỆU HUY 04/03/1992
58 PHAN VĂN HUY 25/08/1996
59 TRẦN VĂN HUY 07/10/1990
60 VŨ MINH HUY 19/05/1992
61 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 24/06/1984
62 ĐỖ ĐĂNG KHANG 23/11/1992
63 CAO VĂN KHANH 01/09/1991
64 CAO XUÂN VĨNH KHÁNH 09/03/1989
65 VŨ HẢI KHÁNH 16/02/1992
66 BÙI ĐĂNG KHOA 09/11/1992
67 PHẠM NGỌC KHÔI 09/11/1987
68 NGUYỄN HỮU KHƯƠNG 05/11/1996
69 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/12/1999
70 NGUYỄN THỊ LAN 28/12/1980
71 TRẦN CÔNG LẬP 13/12/1966
72 PHAN DUY LINH 09/02/1993
73 PHẠM THỊ THANH LOAN 22/02/1983
74 LÊ HOÀNG LỘC 16/05/1992
75 PHAN CẢNH LỘC 08/09/1990
76 NGUYỄN TẤN LƯỢNG 01/01/1992
77 ĐỀM THANH TUẤN MINH 02/11/1995
78 NGUYỄN HOÀNG MINH 16/10/1986
79 PHAN KIM MINH 01/01/1971
80 TRẦN KHẮC MINH 16/12/1992
81 NGUYỄN VĂN MỚI 18/10/1995
82 TRỊNH VĂN MÙI 15/05/1989
83 NGUYỄN VĂN NAM 07/04/1996
84 TRẦN HỮU NAM 27/09/1987
85 BÙI THANH NGÂN 16/11/1992
86 TRẦN PHÚ NGÂN 27/12/1991
87 NGUYỄN KIM NGỌC 12/02/1983
88 NGUYỄN MINH NGỌC 01/01/1977
89 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 12/01/1999
90 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 26/11/1980
91 TRẦN THANH NGUYỆT 20/01/1994
92 VÕ HOÀNG YẾN NHI 23/09/2000
93 NGUYỄN THỊ PHÀN 02/02/1987
94 NGUYỄN THÀNH PHÁT 07/11/1996
95 TIÊU VÕ ĐÌNH PHI 12/02/1985
96 CHÂU VĨNH PHONG 14/03/1992
97 PHẠM HỮU PHONG 07/02/1994
98 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI PHONG 12/12/1990
99 NGUYỄN BIÊN PHÒNG 01/01/1987
100 NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚ 01/01/1990
101 PHÙNG THÀNH PHÚ 08/01/1990
102 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 01/11/1995
103 THÂN NGUYỄN ĐĂNG PHÚC 26/03/1994
104 ÂN VĂN PHƯƠNG 18/11/1984
105 NGUYỄN DUY QUANG 07/02/1979
106 NGUYỄN VĂN QUẢNG 20/11/1996
107 HOÀNG DƯƠNG QUÝ 06/03/1995
108 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/02/1995
109 NGÔ THỊ CHÂU QUYÊN 19/10/1979
110 LÊ PHƯỚC SANG 10/12/1985
111 NGÔ NGUYỄN MINH SANG 09/11/1999
112 NGUYỄN VĂN SANG 15/01/1991
113 TẠ MINH SANG 01/05/1995
114 TRẦN CÔNG SANG 01/01/1983
115 ĐẶNG THANH SƠN 27/06/1989
116 HÀ ĐỨC SƠN 14/05/1994
117 NGUYỄN XUÂN SƠN 20/03/1996
118 VŨ VĂN SƠN 11/10/1986
119 LÊ MINH SỸ 10/08/1975
120 NGUYỄN THÁI TÀI 10/05/1992
121 LÊ VIỆT TÂM 02/10/1985
122 NGUYỄN THÀNH TÂN 07/08/1995
123 TRẦN QUỐC TÂN 17/12/1975
124 NGUYỄN ĐÌNH TÂY 24/07/1989
125 LÊ TRÍ THÀ 22/12/1980
126 PHẠM ĐỒNG THẮNG 11/03/1986
127 TRẦN KIM THANH 28/11/1990
128 LÊ MINH THÀNH 20/01/1980
129 MÔNG TRUNG THÀNH 20/01/1994
130 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 01/12/1992
131 PHAN THÀNH THẢO 20/07/1993
132 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 23/05/1993
133 DƯƠNG HỮU THIỆN 01/01/1993
134 HUỲNH NGỌC THỐNG 02/06/1994
135 NGUYỄN THỊ ÁNH THU 05/08/1976
136 NGUYỄN THANH THUẬN 03/11/1993
137 NGUYỄN QUANG THƯỞNG 02/08/1980
138 TĂNG NGUYỄN NGỌC THÚY 29/03/1986
139 TRẦN DIỄM THÙY 19/01/1982
140 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 02/04/2000
141 CAO VĂN TỈNH 02/05/1989
142 TÔ TUẤN TOÀN 06/06/1992
143 TRẦN TIỂU TRÂM 02/12/1983
144 HỒ THỊ MINH TRANG 24/06/1984
145 HỒ LÊ TRUNG 31/10/1996
146 TRẦN TUẤN TRUNG 10/08/1990
147 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 20/02/1993
148 HỒ MINH TÚ 13/12/1999
149 NGUYỄN HOÀNG TÚ 28/10/1995
150 HUỲNH NGUYỄN THANH TUẤN 26/07/1991
151 TRẦN ANH TUẤN 06/01/1996
152 LÃ DUY TÙNG 19/10/1992
153 NGUYỄN NAM TƯỚC 01/05/1994
154 TRẦN BẢO VÂN 10/10/1999
155 HOÀNG QUỐC VĂN 08/06/1978
156 ĐẶNG THẾ VINH 02/04/1988
157 BÙI THANH VŨ 03/12/1995
158 DƯƠNG HOÀNG VŨ 20/12/1969
159 ĐÀO THỊ PHƯƠNG VY 14/09/1993
160 PHAN NGỌC YẾN XUÂN 09/01/1989