Danh Sách Học Viên Khóa 142 B2

– Ngày khai giảng: 28/07/2018         – Ngày bế giảng: 28/10/2018

– Ngày thi sát hạch: 08/11/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 DƯƠNG THẾ AN 01/05/1990
2 HOÀNG NGỌC AN 25/08/1989
3 DƯƠNG KIM ANH 22/01/1974
4 LÊ QUỐC ANH 18/06/1996
5 NGÔ QUỲNH ANH 04/08/1990
6 NGUYỄN ĐỨC ANH 25/12/1992
7 NGUYỄN HOÀNG ANH 10/10/1983
8 TRẦN LÊ ANH 16/08/1994
9 LÊ THỊ BẮC 10/12/1970
10 CAO MINH THÁI BẢO 16/05/1997
11 CHÂU THÁI BẢO 23/06/1998
12 LÂM THANH BÌNH 19/04/1999
13 NGUYỄN TẤN BÌNH 06/12/1985
14 CAO XUÂN BỬU 05/10/1990
15 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 23/12/1987
16 TRẦN BẢO CHÂU 27/07/1977
17 VÕ THỊ KIM CHÂU 18/09/1992
18 CAO VĂN CHIẾN 10/11/1991
19 NGUYỄN VĂN CÓ 01/01/1967
20 ĐẶNG XUÂN THÀNH CÔNG 09/05/2000
21 LÊ VĂN CƯ 01/01/1979
22 TRẦN THỊ PHI CUNG 04/12/1987
23 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 28/05/1997
24 TRƯƠNG HOÀNG NAM CƯỜNG 24/05/1985
25 VÕ TẤN ĐỈNH 16/10/1980
26 NGUYỄN THỊ DUNG 28/03/1985
27 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 01/12/1985
28 NGUYỄN TẤN DŨNG 18/02/1983
29 PHẠM NGỌC DƯƠNG 01/01/1964
30 LÊ TRƯỜNG DUY 16/06/1990
31 LÊ MẠNH HÀ 11/04/1991
32 NGUYỄN HỮU HÀ 22/08/1980
33 BÙI VĂN HẢI 15/08/1962
34 ĐỖ XUÂN HẢI 10/01/1982
35 PHẠM HOÀNG HẢI 07/09/1969
36 BÙI DUY HIỂN 02/02/1983
37 TRỊNH QUANG HIỆP 21/10/1987
38 MÃ CHÍ HIẾU 29/12/1990
39 VŨ ĐÌNH HIẾU 15/07/2000
40 TRẦN ĐỨC HÒA 21/08/1988
41 LÊ ĐÌNH HOANG 10/11/1994
42 LÂM VĂN HOÀNG 03/09/1987
43 PHẠM THỊ BẢO HOÀNG 25/07/1977
44 TRẦN HỮU HUÂN 07/08/1977
45 TRẦN NGỌC HUỆ 26/04/1984
46 NGUYỄN MẠNH HÙNG 17/09/1970
47 NGUYỄN PHƯỚC HÙNG 06/07/1998
48 NGUYỄN QUỐC HÙNG 19/06/1997
49 NGUYỄN XUÂN HÙNG 31/08/1993
50 LÊ CÔNG HƯNG 06/11/1964
51 LÊ QUỐC HƯNG 29/11/1998
52 PHẠM THỊ HUYÊN 12/04/1977
53 TẠ VĂN KEM 10/04/1990
54 TRƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA 11/12/1981
55 LÊ TIỂU KIỆN 20/06/1996
56 HUỲNH CHÍ LÂM 29/03/1996
57 LẠI KIM LÂM 20/01/1977
58 PHẠM THỊ MỸ LAN 05/06/1985
59 VÕ DUY LÂN 11/03/1996
60 VŨ VĂN LẬP 06/02/1978
61 LÊ TUẤN LINH 16/01/1986
62 VÕ THỊ THÚY LINH 05/05/1997
63 TRẦN HỒNG LĨNH 18/05/1995
64 NGUYỄN TẤN VÂN LOAN 29/10/1971
65 TRƯƠNG THỊ THANH LOAN 16/10/1980
66 NGUYỄN TẤN LỘC 01/01/1989
67 TÔ VĂN LỢI 25/11/1991
68 NGUYỄN THÁI LONG 12/08/1992
69 NGUYỄN THANH LONG 24/10/1980
70 NGUYỄN VĂN LONG 12/03/1990
71 NGUYỄN THỊ KIM LÝ 10/10/1974
72 HOÀNG ANH NAM 05/05/1995
73 NGUYỄN HOÀNG NAM 09/12/1998
74 NGUYỄN VĂN NAM 10/06/1991
75 VŨ THÀNH NAM 13/05/1992
76 ĐẶNG LÊ HỒNG NGÂN 20/07/1997
77 PHAN HOÀI NGỌC 30/12/1983
78 TÔ VĂN NHA 10/02/1990
79 ĐỖ VŨ Ý NHI 06/04/1989
80 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ 25/09/1991
81 LÊ QUỲNH NHƯ 25/07/1995
82 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 28/09/1983
83 MAI THỊ HỒNG NINH 04/11/1984
84 TRẦN THỊ KIM OANH 04/01/1977
85 VÕ VĂN PHÁT 20/10/1995
86 NGUYỄN ANH PHI 24/02/1992
87 NGUYỄN NGỌC PHÚ 22/11/1993
88 NGUYỄN NINH PHÚ 01/01/1992
89 NGUYỄN QUỐC PHÚ 25/10/1982
90 HOÀNG GIA PHÚC 11/02/1989
91 TRƯƠNG VĂN PHÚC 24/09/1985
92 ĐỖ MINH PHỤNG 20/03/1996
93 NGUYỄN BÁ PHƯỚC 15/07/1983
94 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỚC 12/07/1985
95 PHAN HỮU PHƯỚC 12/01/1990
96 NGUYỄN YẾN PHƯƠNG 19/03/1996
97 ĐẶNG VĂN QUANG 22/11/1968
98 LÊ VĂN QUANG 02/10/1997
99 NGUYỄN THẠCH QUANG 04/05/1996
100 NGUYỄN BẢO QUỐC 01/01/1982
101 TRẦN HUỲNH QUỐC 09/08/1990
102 NGUYỄN PHƯỚC SANG 07/06/1995
103 TRẦN THANH SANG 10/11/1992
104 CHUNG HƯNG SƠN 24/11/1980
105 ĐOÀN CÔNG SƠN 01/01/1973
106 NGUYỄN VĂN SƠN 07/02/1993
107 LÊ THỊ TÀI 16/08/1981
108 TRẦN MINH TÀI 20/10/1982
109 LÊ MINH TÂM 04/07/1997
110 LÝ XUÂN THÁI 27/11/1971
111 BÙI THỊ KIM THẮM 20/03/1984
112 LÂM QUỐC THẮNG 20/01/1978
113 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 24/02/1999
114 LÊ ĐỨC THÀNH 07/05/1996
115 NGÔ TẤN THÀNH 17/07/1966
116 LƯƠNG CHÍ THẠNH 09/05/1987
117 MAI THỊ XUÂN THI 07/03/1969
118 ĐOÀN HỒNG THIÊN 08/06/1988
119 ĐẶNG VĂN THIỆN 16/11/1986
120 HOÀNG CAO THIỆN 15/12/1976
121 VÕ THÀNH THIẾT 16/03/1991
122 TRẦN BẢO THỊNH 01/07/1994
123 LÊ TRUNG THỌ 19/10/1970
124 NGUYỄN THỊ KIM THOA 08/08/1984
125 NGUYỄN NGỌC THÔNG 21/01/1996
126 NGUYỄN XUÂN THU 26/07/1984
127 KHÂU THỊ OANH THÚY 02/03/1976
128 LÊ THỊ BẠCH ĐIỆP THỦY 26/12/1973
129 ĐỖ NỮ MAI THY 17/04/1997
130 MÃ KHƯU NHẬT TIẾN 24/12/1996
131 VŨ VĂN TIỆP 05/10/1984
132 NGUYỄN LÂM THANH TOÀN 19/07/1989
133 VŨ THỊ TRANG 13/05/1999
134 BÙI CAO TRÍ 29/09/1978
135 PHẠM CAO THANH TRIỀU 01/04/1981
136 TRẦN ĐOÀN TRUNG 23/12/1986
137 HUỲNH TRẦN TUẤN TÚ 07/07/2000
138 LÊ HÙNG TÚ 06/04/1964
139 NGUYỄN TRƯƠNG ANH TUẤN 26/12/1986
140 PHẠM THANH TÙNG 27/10/1982
141 TRẦN QUỲNH UYÊN 09/12/1996
142 NGUYỄN XUÂN VÀNG 20/08/1991
143 NGUYỄN THỤY TƯỜNG VI 29/08/1987
144 TRẦN VŨ AN VIÊN 10/04/1991
145 ĐỖ THANH VINH 20/03/1996
146 NGUYỄN THÀNH VINH 01/01/1975
147 PHẠM TUẤN VŨ 27/01/1991
148 TRẦN XUÂN VŨ 05/02/1972
149 LÊ BÁ VƯƠNG 11/05/1999
150 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 22/09/1980