Danh Sách Học Viên Khóa 143 B2

– Ngày khai giảng: 28/07/2018         – Ngày bế giảng: 28/10/2018

– Ngày thi sát hạch: 08/11/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN THÀNH AN 28/04/1997
2 DƯƠNG THÁI ANH 01/03/1995
3 LÊ NHẬT ANH 31/10/1994
4 NGUYỄN VƯƠNG ANH 14/11/1994
5 NGUYỄN HỮU BÂN 17/09/1991
6 TRẦN NGUYỄN QUỐC BẢO 16/07/1997
7 LÊ THANH BÌNH 08/03/1997
8 NGUYỄN HÒA BÌNH 04/12/1995
9 NHÂM THOẠI CHÂU 14/11/1995
10 PHẠM HOÀNG CHƯƠNG 01/08/1990
11 LÊ VĂN CÔNG 27/06/1997
12 TẠ HỮU CÔNG 06/09/1992
13 PHẠM VĂN CƯỜNG 01/11/1994
14 HỒ TẤN ĐẠT 01/01/1996
15 TRẦN THÀNH ĐẠT 19/03/1996
16 ĐẶNG ANH ĐỂ 14/01/1996
17 NGUYỄN THANH ĐIỀN 10/02/1995
18 TRƯƠNG PHƯỚC ĐIỆP 13/05/1996
19 LÊ DƯƠNG BÌNH ĐỊNH 14/06/1993
20 NGUYỄN MINH ĐỨC 20/01/1996
21 HOÀNG DŨNG 26/10/1991
22 ĐINH QUỐC DUY 12/11/1996
23 LÂM NGUYỄN DUY 26/07/1996
24 NGUYỄN PHƯỚC DUY 23/02/1992
25 TRẦN MINH HẢI 31/08/1997
26 BÙI THANH HẠNH 20/08/1991
27 NGUYỄN VĂN HẬU 04/09/1996
28 PHAN VĂN HẬU 06/09/1994
29 NGUYỄN TẤN HIỀN 31/12/1991
30 HỒ TRỌNG HIẾU 18/10/1991
31 NGÔ TRỌNG HIẾU 29/07/1993
32 NGUYỄN NHƯ HIẾU 23/01/1996
33 TRẦN THANH HIẾU 02/02/1996
34 NGUYỄN BẢO HÒA 12/06/1993
35 VÕ VĂN HÒA 14/08/1993
36 LÊ MINH HOÀNG 12/03/1996
37 NGUYỄN THANH HOÀNG 14/08/1994
38 PHAN HUY HOÀNG 05/11/1994
39 TRẦN XUÂN HOÀNG 19/12/1995
40 TRƯƠNG MINH HOÀNG 18/08/1992
41 TRẦN MINH HÙNG 15/01/1996
42 NGUYỄN TRẦN ĐỨC HUY 14/09/1996
43 NGUYỄN TRẦN NGỌC HUY 08/04/1997
44 K’ JOÀN 01/03/1992
45 LÝ AN KHANG 04/09/1996
46 NGUYỄN DUY KHÁNH 14/11/1996
47 TRƯƠNG VĂN KHÁNH 27/05/1993
48 LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA 10/12/1996
49 NGUYỄN DUY KHUYẾN 21/10/1996
50 LA VĂN KIỆM 09/11/1992
51 NGUYỄN VĂN LẬP 08/01/1993
52 NGUYỄN THÁI LEM 12/05/1995
53 NGUYỄN THANH LIÊM 18/03/1997
54 K’ LỘ 14/10/1995
55 CAO ĐẠI LỘC 16/02/1994
56 NGUYỄN HỮU LỘC 07/07/1996
57 PHAN HỮU LỘC 02/02/1993
58 QUÁCH THÀNH LỘC 30/05/1997
59 QUẢNG TRỌNG LỘC 26/11/1991
60 HUỲNH ĐỨC LỢI 25/10/1996
61 NGUYỄN MINH LỢI 29/02/1996
62 DƯƠNG HOÀNG LONG 25/09/1994
63 NGUYỄN HOÀNG LONG 11/05/1996
64 THÁI KIM LONG 18/04/1995
65 TRẦN ĐỨC LONG 07/04/1996
66 TRẦN KIM LONG 02/01/1994
67 TRỊNH DUY LONG 01/04/1993
68 VÕ VĂN HẢI LONG 24/09/1994
69 HOÀNG THÀNH LUÂN 28/02/1994
70 TẠ MINH LUÂN 18/06/1997
71 HUỲNH VĂN LƯỢM 21/08/1996
72 NGUYỄN XUÂN LÝ 15/10/1994
73 PHAN DUY MẠNH 12/06/1996
74 PHAN HỒNG MINH 15/10/1993
75 NGUYỄN VĂN MỸ 07/06/1990
76 NGUYỄN VĂN NAM 20/09/1995
77 VŨ THÀNH NAM 21/05/1993
78 LÊ ĐÌNH NGHĨA 30/12/1992
79 LÂM VĂN NGHIÊM 18/05/1996
80 TRẦN XUÂN NGỌC 02/11/1995
81 CAO VĂN NGUYÊN 20/05/1995
82 NGUYỄN CAO NGUYÊN 28/04/1996
83 NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN 14/09/1993
84 PHAN THANH NHƠN 10/07/1993
85 Y LƯỠN NIÊ 01/04/1991
86 TRIỆU VĂN PHAM 20/01/1996
87 NGUYỄN HỒNG PHÚ 31/07/1996
88 NGUYỄN PHƯỚC PHÚ 15/03/1997
89 PHẠM PHONG PHÚ 20/01/1997
90 TRẦN CẨM PHÚ 01/02/1994
91 TRỊNH ĐÌNH PHÚ 17/07/1995
92 VÕ VĂN MINH PHÚC 15/05/1995
93 TRƯƠNG ANH PHỤNG 15/06/1996
94 LÊ VĂN PHƯƠNG 10/01/1996
95 TRƯƠNG ĐÌNH PHƯƠNG 07/01/1995
96 LÊ TUẤN QUY 24/01/1995
97 TRẦN VĂN QUYỀN 13/07/1995
98 NGUYỄN CÔNG SẲN 15/10/1993
99 NGUYỄN NGỌC SƠN 26/11/1995
100 PHẠM MINH SƯỚNG 28/02/1973
101 CHÂU TRƯƠNG THÀNH TÀI 30/12/1995
102 MAI TẤN TÀI 04/07/1997
103 PHAN NHẬT TẢO 09/05/1996
104 PHẠM MINH THÁI 24/04/1996
105 CAO DUY THẮNG 27/08/1994
106 NGUYỄN QUỐC THẮNG 08/10/1996
107 TRẦN ĐẠI THẮNG 17/05/1996
108 LƯU CHẤN THANH 27/03/1996
109 VÕ MINH THANH 31/12/1993
110 HỒ HOÀNG THI 10/12/1994
111 MAI BÁ THIỆN 29/02/1996
112 PHẠM VĂN TÍ 28/11/1996
113 LÊ HOÀNG TIẾN 16/05/1995
114 PHẠM VIỆT TIẾN 20/11/1995
115 TRẦN VĂN TIẾN 16/08/1995
116 NGUYỄN LÂM NGỌC TIỀN 18/02/1996
117 THÁI MINH TIỀN 20/05/1992
118 NGUYỄN NHẬT TÍN 15/04/1996
119 BÙI CAO TÌNH 22/08/1994
120 LƯƠNG ANH TRÀ 01/04/1996
121 NGUYỄN KIỀU MINH TRÍ 28/01/1995
122 LÊ VĂN TRỌNG 18/11/1996
123 NÔNG VĂN TRỌNG 20/02/1995
124 NGUYỄN VIỆT TRUNG 04/12/1995
125 HỒ QUÃNG TRƯỜNG 18/11/1995
126 LÊ NHỰT TRƯỜNG 23/07/1996
127 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG 01/05/1997
128 VĂNG KHẢI TRƯỜNG 06/05/1993
129 ĐỖ KIM TÚ 09/02/1994
130 ĐOÀN ANH TÚ 25/05/1996
131 LÊ ANH TÚ 25/12/1992
132 LÊ TINH TÚ 15/12/1993
133 NGUYỄN NGỌC TÚ 08/06/1992
134 ĐIỂU TUẤN 10/08/1996
135 LÊ ANH TUẤN 01/06/1996
136 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 08/09/1995
137 PHẠM HỮU TUẤN 27/10/1993
138 PHẠM VỸ TUẤN 16/10/1995
139 TRẦN HOÀNG TUẤN 08/03/1994
140 LÊ VĂN TÙNG 21/02/1994
141 NGUYỄN TÙNG 05/03/1991
142 PHAN ĐỨC TÙNG 14/11/1993
143 PHÙNG ĐỨC TÙNG 06/09/1995
144 HỒ QUỐC VĂN 05/05/1993
145 PHẠM THÁI VĂN 02/06/1994
146 HUỲNH QUỐC VIỆT 15/08/1995
147 NGUYỄN NGỌC VINH 31/10/1992
148 TRẦN QUANG VINH 10/01/1997
149 NGUYỄN VŨ 23/11/1992
150 VƯƠNG QUỐC VŨ 13/02/1992