Danh Sách Học Viên Khóa 144 B2

– Ngày khai giảng: 19/08/2018          – Ngày bế giảng: 19/11/2018

– Ngày thi sát hạch: 27/11/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN 26/06/1990
2 NGÔ TUẤN ANH 07/05/1990
3 TRỊNH THỊ LAN ANH 07/12/1963
4 HUỲNH QUỐC BẢO 04/07/1994
5 NGUYỄN HOÀNG CHÍ BẢO 15/06/1983
6 NHỮ MẠNH CƯỜNG 25/09/1996
7 VÕ CHÍ ĐẠI 01/01/1994
8 LÊ HOÀNG DUY DÂN 28/04/1996
9 TRẦN ANH ĐÀO 14/04/1996
10 NGUYỄN TẤN ĐẠT 20/05/1997
11 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG DIỄM 16/12/1989
12 PHẠM THÁI ĐIỀN 22/01/1995
13 ĐẶNG THỊ THU DUNG 12/10/1984
14 NGUYỄN BẢO HƯƠNG GIANG 30/03/1997
15 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 15/11/1999
16 VÕ HOÀNG HÂN 01/01/1988
17 LÝ VĨ HÀO 24/05/1995
18 TRẦN ĐÌNH HÀO 21/04/1995
19 PHẠM VĂN HẠT 01/01/1970
20 NGUYỄN XUÂN HIẾU 05/09/1993
21 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 20/08/1987
22 NGUYỄN VĂN HOÀNG 23/05/1979
23 TRẦN NHƯ HOÀNG 09/11/1993
24 NGUYỄN VĂN HỢI 15/09/1983
25 NGUYỄN ANH MINH HUÂN 06/10/1988
26 PHẠM ĐĂNG HUẤN 21/08/1986
27 NGUYỄN VÕ HUỲNH HƯƠNG 12/12/1990
28 TRƯƠNG KHÁNH HUYỀN 14/09/1999
29 NGUYỄN KHOA 05/04/1967
30 NGUYỄN HOÀNG KHOA 28/10/1994
31 PHAN VĂN TUẤN KHOA 30/09/1997
32 NGUYỄN LƯƠNG KIỂM 17/01/1986
33 NGUYỄN THỊ LỊCH 09/09/1973
34 LÂM ĐỨC LỘC 16/06/1994
35 LÊ ĐỨC VĂN BÁ LỘC 16/10/1989
36 CAO LỢI 09/06/1987
37 LÊ TẤN LỢI 02/10/1998
38 NGUYỄN HOÀNG LONG 27/09/1997
39 NGUYỄN XUÂN LONG 26/01/1978
40 PHÙNG VĂN MAI 16/10/1991
41 HOÀNG VĂN MẠNH 30/10/1986
42 NGUYỄN ĐÌNH BẢO MINH 14/02/1999
43 NGUYỄN VĂN MINH 20/06/1970
44 NGUYỄN NGA 10/05/1972
45 PHAN HOÀI NGÂN 31/05/1995
46 TÔ NGỌC NGHĨA 03/08/1984
47 TRƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN 21/01/1989
48 NGUYỄN HOÀNG NHẬT 15/02/1993
49 LÊ THANH PHONG 25/09/1995
50 TRẦN THIÊN PHÚ 16/01/1996
51 TRẦN VĂN HỒNG PHÚC 31/08/1997
52 TỪ TRỌNG PHÚC 11/01/1995
53 ĐỖ TIẾN PHƯƠNG 01/01/1966
54 PHẠM HỮU PHƯƠNG 01/01/1980
55 ĐINH TRẦN QUANG 04/11/1983
56 NGUYỄN NHẬT QUANG 26/06/1993
57 NINH PHU QUAY 03/01/1995
58 LÊ HỮU SƠN 10/10/1971
59 LƯU THUẦN SƠN 25/01/1991
60 TRẦN THỊ SƯƠNG 20/07/1988
61 PHẠM THANH TÀI 18/11/1992
62 PHAN TRỌNG TÂN 13/08/1992
63 VÕ NGUYỄN MINH TÂN 27/10/1990
64 TRẦN QUYỀN TẠO 04/10/1992
65 HÀ VĂN THÁI 02/01/1986
66 HOÀNG THANH THẮNG 09/01/1992
67 NGUYỄN HỒNG THANH 30/09/1994
68 PHẠM ĐÌNH THANH 25/09/1976
69 NGUYỄN NGỌC THÀNH 15/03/1994
70 NGUYỄN TRỌNG HUỲNH THIÊN 10/09/1972
71 NGUYỄN THÀNH THIỆN 25/03/1995
72 NGUYỄN VĂN THƠ 26/04/1954
73 DƯƠNG THỊ KIM THOA 23/07/1972
74 LƯU THỊ TỐ THƯ 10/09/1993
75 NGUYỄN DUY THỨC 24/09/1993
76 GIANG THÀNH TIẾN 21/05/1997
77 LÊ TRUNG TÍN 29/05/1989
78 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG 17/07/1987
79 NGUYỄN THÙY TRANG 07/08/1986
80 PHẠM VĂN TRÍ 22/10/1995
81 HỨA THỊ AN TRINH 19/06/1968
82 CHẾ HOÀNG TRUNG 02/05/1995
83 LÊ PHƯỚC TRUNG 07/05/1998
84 LƯƠNG QUANG TRUNG 05/11/1974
85 NGUYỄN TRẦN BỬU TRUNG 22/09/1986
86 NGUYỄN VĂN TRUNG 15/02/1994
87 NGUYỄN VĂN TRUNG 10/02/1991
88 LÊ QUANG TRƯỜNG 04/05/2000
89 HUỲNH MINH TUẤN 04/08/1976
90 NGUYỄN ANH TUẤN 01/07/1995
91 BÙI ĐẠI KIM TÙNG 20/01/1993
92 VÕ NGUYỄN MINH TÙNG 31/05/1997
93 ĐẶNG HOÀNG VINH 03/10/1991
94 ĐỖ QUANG VINH 23/11/1988
95 ĐINH HOÀNG VŨ 11/09/1992
96 ĐOÀN HOÀNG VŨ 15/02/1983
97 HOÀNG ANH VŨ 09/11/1997
98 NGUYỄN HÙNG VŨ 14/08/1997