Danh Sách Học Viên Khoá 145 B2

– Ngày khai giảng: 15/9/2018     – Ngày bế giảng: 16/12/2018

– Ngày thi sát hạch:

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 HOÀNG TRƯƠNG HẢO ANH 15/10/1997
2 NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH 29/10/1996
3 NGUYỄN NGỌC TRUNG ANH 13/11/1977
4 NGUYỄN PHAN ANH 14/06/1985
5 NGUYỄN TẤN ANH 26/06/1995
6 HỒ VĨNH BÌNH 01/06/1991
7 NGUYỄN THANH BÌNH 05/05/1995
8 TRẦN CANH 26/11/1964
9 NGUYỄN VĂN CHẮC 30/12/1981
10 VŨ XUÂN CHIẾN 01/11/1989
11 NGUYỄN THANH CHUNG 16/02/1988
12 TÔN ĐỨC CUNG 11/12/1976
13 MẠCH VĂN CƯỜNG 08/06/1996
14 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 27/09/1989
15 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 15/05/1986
16 PHẠM QUỐC CƯỜNG 08/03/1983
17 PHẠM NGỌC ĐÀ 06/07/1985
18 NGUYỄN MINH DẦN 20/01/1974
19 ĐẶNG THÀNH DANH 01/01/1969
20 NGUYỄN QUỐC DANH 13/06/1988
21 NGUYỄN BÁ ĐẠT 19/12/1980
22 DƯƠNG THỊ DIỄM 20/12/1975
23 LÊ PHƯƠNG THOẠI ĐIỀN 10/07/1999
24 HỒ NGUYÊN ĐIỆP 26/01/1983
25 VÕ HỒ ĐIỆP 23/03/1973
26 TRẦN LÊ AN ĐỊNH 18/09/2000
27 TRẦN NGUYÊN ĐỊNH 12/09/1983
28 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 17/12/1987
29 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 28/01/1991
30 TRẦN TRUNG ĐỨC 16/06/1984
31 VŨ THỊ MỸ DUNG 22/09/1982
32 NGUYỄN AN THANH DŨNG 23/05/1996
33 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 19/07/1993
34 VŨ ĐẠI HẢI DƯƠNG 23/12/1984
35 HOÀNG VĂN ĐƯỜNG 01/01/1959
36 NGUYỄN KHÁNH DUY 25/06/1997
37 NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG DUY 01/01/1983
38 NGUYỄN NHẤT DUY 17/01/1993
39 NGUYỄN VŨ EM 01/01/1987
40 TRẦN THANH GIÀU 25/05/1984
41 ĐINH VĂN GIỎI 10/06/1991
42 LƯƠNG HỒNG HÀ 20/11/1983
43 TRẦN ĐÌNH HÀ 19/08/2000
44 NGUYỄN MINH HẢI 07/10/1985
45 NGUYỄN HỮU HIẾN 09/10/1984
46 ĐÀM THỊ DIỆU HIỀN 10/10/1986
47 NGUYỄN THỨC HIẾU 02/07/1994
48 TRỊNH TRUNG HIẾU 05/04/1987
49 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 01/03/1993
50 PHAN VĂN HÒA 06/02/1974
51 HUỲNH HUY HOÀNG 20/07/1999
52 LÊ THỊ MINH HOÀNG 12/07/1984
53 NGUYỄN THANH HOÀNG 27/07/1986
54 TRƯƠNG VĨNH HOÀNG 24/02/1990
55 TRẦN THỊ HỒNG 02/06/1989
56 NGUYỄN ĐỨC HUẤN 01/02/1984
57 CAO DUY HÙNG 07/04/1987
58 NGUYỄN CÔNG HÙNG 30/04/1978
59 VŨ THANH HÙNG 02/07/1980
60 ĐÀO XUÂN HƯNG 05/02/1992
61 TRẦN ĐỨC HƯNG 20/02/1979
62 CHU THỊ THU HƯƠNG 02/10/1986
63 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 20/04/1979
64 PHAN SINH HÚT 23/07/1988
65 NGUYỄN MINH HỮU 28/11/1999
66 NGUYỄN ĐỨC HUY 06/03/1995
67 NGUYỄN VĂN NHẬT HUY 14/08/1996
68 VĂN ĐÌNH PHƯƠNG HUY 19/12/1989
69 LÊ THỊ THANH HUYỀN 16/10/1971
70 VÕ CHÍ KHANG 07/08/1995
71 ĐẶNG CHÂU KHANH 03/05/1974
72 PHAN HUY KHÁNH 01/07/1995
73 ĐINH CÔNG KHOA 16/02/1986
74 NGUYỄN ANH KHOA 01/05/1987
75 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 24/11/1996
76 LÊ THỊ KIÊM 06/07/1993
77 NGUYỄN TRUNG KIÊN 12/08/1989
78 PHẠM TRUNG KIÊN 12/12/1994
79 SỬ TRÍ KIỆT 20/02/1984
80 TRẦN VĂN KIM 20/06/1996
81 ĐOÀN VĂN LÂM 28/05/1989
82 NGUYỄN VĂN LÂM 11/09/1990
83 TRẦN HỒNG LÂM 03/12/1980
84 VÕ THANH LIÊM 01/09/1985
85 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN 02/09/1970
86 QUÁCH THÚY LINH 26/09/1974
87 NGUYỄN VĂN LĨNH 12/06/1988
88 TRẦN THỊ KIM LOAN 29/10/1976
89 HỒ TUẤN LỘC 03/10/1965
90 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 27/11/1982
91 NGUYỄN MINH LỢI 01/01/1997
92 TRƯƠNG VĨNH LONG 26/08/1987
93 ĐỖ NGỌC LỰC 02/10/1986
94 LÊ HOÀNG LƯƠNG 15/02/1997
95 TRẦN THANH MỸ 15/05/1969
96 VŨ THÀNH NAM 28/08/1995
97 LÊ THỊ THÚY NGA 01/09/1970
98 LÊ CHÍ NGHĨA 04/07/1980
99 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 21/06/1983
100 NGUYỄN BÁ NGỌC 03/04/1983
101 TRẦN HỒ BẢO NGỌC 02/06/2000
102 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 03/04/1989
103 TRẦN THỊ NGUYỆT 24/12/1995
104 NGUYỄN VĂN NHA 01/01/1974
105 BÙI ĐỨC NHÃ 19/02/1982
106 LÊ THỊ THANH NHÀN 07/02/1981
107 TRẦN NGỌC THANH NHÀN 18/02/1983
108 NGUYỄN DUY NHẤT 12/10/1980
109 TRƯƠNG ĐÌNH NHU 27/04/1985
110 LÊ KIM NHƯ 15/11/1994
111 TRƯƠNG THỊ KIM OANH 25/03/1974
112 TĂNG ĐỨC PHÁT 12/01/2000
113 HUỲNH THANH PHI 15/04/1996
114 NGUYỄN MẠNH PHỒN 20/07/1960
115 PHẠM THANH PHONG 08/02/2000
116 NGUYỄN VĂN PHÚC 02/02/1971
117 TRẦN VĂN PHÚC 20/11/1983
118 TRẦN VĂN PHỤNG 24/10/1993
119 LÊ NGỌC PHƯỚC 18/02/1987
120 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 22/04/1979
121 NGUYỄN THỊ YÊN PHƯƠNG 03/09/1976
122 PHẠM DUY PHƯƠNG 17/09/1991
123 DƯƠNG NHẬT QUANG 09/09/1983
124 ĐINH VĂN QUẢNG 07/07/1977
125 HUỲNH VĂN QUẢNG 13/10/1982
126 PHẠM PHÚ QUÍ 12/03/1984
127 PHẠM NGỌC SÁNG 14/07/1995
128 HOÀNG NGỌC SƠN 28/01/1977
129 HỒ THANH TÀI 03/02/1987
130 NGUYỄN ANH TÀI 02/09/1985
131 TRẦN TẤN TÀI 10/04/1979
132 NGUYỄN MINH TÂM 18/08/1989
133 NGUYỄN VÕ THANH TÂM 23/11/1994
134 TRẦN THÀNH TÂM 01/10/1959
135 TRẦN MINH TÂN 06/01/1989
136 HOÀNG ANH THẠCH 20/09/1997
137 NGUYỄN ĐẠI THẠCH 15/05/1994
138 HỒ TRUNG THÀNH 06/08/1975
139 NGUYỄN CHÍ THÀNH 07/09/1989
140 NGUYỄN NGỌC THÀNH 08/12/1995
141 NGUYỄN TẤT THÀNH 08/09/1972
142 NGUYỄN MAI THẢO 24/02/1994
143 VŨ VĂN THẢO 17/10/1985
144 NGUYỄN THỊ THI 07/02/1978
145 DƯƠNG MẠNH THỊNH 24/11/1984
146 NGUYỄN KHẮC THỊNH 12/09/1994
147 TRẦN TRƯỜNG THỊNH 11/11/1995
148 LÊ VĂN THÔNG 18/10/1991
149 TRẦN QUANG THÔNG 08/04/1990
150 TRẦN QUỐC THỐNG 07/01/1990
151 CAO XUÂN PHƯƠNG THỦY 26/03/1972
152 BÙI TIẾN 10/11/1994
153 NGÔ HỮU TIẾN 07/05/1991
154 NGUYỄN DUY TIẾN 09/11/1970
155 NGUYỄN THANH TOÁN 29/02/2000
156 PHẠM MINH TOÀN 12/01/1993
157 ĐỖ BÍCH TRÂM 09/05/1990
158 BÙI THỊ KIỀU TRANG 01/01/1984
159 LÊ THỊ THÙY TRANG 12/07/1988
160 DƯƠNG THỊ THANH TRÚC 23/07/1992
161 CÔ THÀNH TRUNG 12/05/1999
162 ĐỖ THỊ THANH TÚ 22/03/1981
163 CỐ ĐÌNH TUẤN 16/03/1992
164 LA VĂN TUẤN 20/05/1997
165 LÊ HOÀNG ANH TUẤN 06/06/1996
166 LÊ VĂN TUẤN 14/10/1990
167 PHẠM NGỌC TUẤN 02/04/1982
168 NGUYỄN THANH TÙNG 08/12/1983
169 NGUYỄN THỊ TƯƠI 10/10/1995
170 DƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀN 11/11/1984
171 NGUYỄN THANH TUYỀN 12/04/1984
172 NGUYỄN VĂN TUYỀN 22/11/1990
173 ĐỒNG THỊ ÁNH TUYẾT 05/05/1977
174 TRẦN THỊ CẨM VÂN 23/04/1983
175 NGÔ VĂN 01/01/1982
176 LÊ VĂN VINH 13/06/1977
177 TRƯƠNG ĐÌNH VINH 11/01/1993
178 ĐẶNG VĂN VŨ 06/04/1982
179 PHAN PHI VŨ 16/11/1983
180 TRẦN LÊ HOÀNG VY 24/04/1989
181 LÊ VĂN XÊ 01/01/1960
182 DƯƠNG THỊ HỒNG YẾN 30/09/1993