Danh Sách Học Viên Khóa 146 B2

– Ngày khai giảng: 15/10/2018     – Ngày bế giảng: 15/01/2018

– Ngày thi sát hạch:

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 PHAN VĂN AN 10/01/1975
2 DƯƠNG CÔNG ANH 15/07/1996
3 TRẦN HOÀNG ANH 09/09/1992
4 NGUYỄN NHẬT ÁNH 08/11/1992
5 NGUYỄN GIA BẢO 02/10/1996
6 LÊ VĂN CHINH 09/03/1992
7 PHAN TRÍ CƯỜNG 22/09/1994
8 PHẠM CHÍ ĐẠI 23/04/1997
9 PHẠM HỮU DINH 11/07/1993
10 HỒ CHÍ ĐÔ 30/01/1997
11 LÊ VĂN ĐỨC 10/12/1990
12 NGUYỄN HỮU ĐỨC 25/01/1999
13 PHẠM VĂN DƯƠNG 05/01/1985
14 NGUYỄN TRƯỜNG DUY 01/01/1986
15 TÔN THỌ DUY 05/08/1998
16 ĐINH VĂN GIANG 09/10/1990
17 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 20/03/1998
18 NGUYỄN THỊ HÀ 26/07/1973
19 PHẠM SƠN HÀ 01/10/1963
20 NGUYỄN HOÀNG HAI 03/12/1989
21 NGUYỄN CHÍ HẢI 01/01/1995
22 TRẦN MINH HẢI 10/02/1979
23 TRẦN THANH HẢI 15/06/1983
24 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 30/01/1982
25 BÙI THỊ THÚY HẠNH 22/01/1971
26 HỒ ĐỨC HẠNH 18/01/1983
27 NGUYỄN PHÚC HẠNH 19/07/1991
28 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 01/12/1982
29 NGUYỄN CÔNG HÀO 09/04/1994
30 HOÀNG KINH HẠO 24/11/1975
31 LỘC CÁ HẾNH 09/12/1980
32 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/1982
33 LÊ TRUNG HIẾU 05/02/1987
34 NGUYỄN QUỐC HIẾU 25/08/1992
35 NGUYỄN THÀNH HIẾU 15/05/1980
36 PHAN NGUYỄN CHÍ HIẾU 18/12/1998
37 VŨ XUÂN HIẾU 10/10/1982
38 BÙI ĐỨC HOAN 29/04/1985
39 HUỲNH XUÂN HOÀNG 09/09/1979
40 DƯƠNG VĂN HƯNG 21/02/2000
41 NGUYỄN NGỌC HƯNG 20/05/1991
42 PHAN ĐĂNG HƯNG 07/10/1990
43 BÙI THỊ HƯƠNG 05/10/1979
44 TRỊNH THỊ HƯỜNG 12/06/1986
45 NGUYỄN VIẾT HƯỞNG 26/01/1996
46 ĐOÀN NGỌC HUY 27/06/1991
47 HỒ HẢI HUY 13/08/1992
48 NGUYỄN PHƯƠNG HUY 13/03/1989
49 NGUYỄN QUỐC HUY 06/05/2000
50 LÊ ANH KIỆT 11/10/1996
51 NGÔ HOÀNG KIM 15/04/1999
52 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN 16/06/1990
53 TRẦN THANH LỊCH 01/03/1993
54 CÙ THỊ MỸ LIÊN 30/10/1971
55 HUỲNH CHÍ LINH 18/09/1992
56 NGUYỄN NGỌC LONG 01/01/1978
57 NGUYỄN MINH LUÂN 12/05/1993
58 NGUYÊN THỊ LÝ 10/10/1954
59 TẠ QUANG MẠNH 17/11/1997
60 NGUYỄN VĂN MAU 09/09/1989
61 ĐẶNG QUANG MINH 30/04/1974
62 PHẠM CÔNG MINH 02/08/1967
63 PHAN NGỌC HOÀNG MY 03/08/1988
64 HOÀNG XUÂN NAM 20/09/1993
65 DƯƠNG THÀNH NĂNG 30/01/1997
66 TRẦN THỊ BÍCH NGA 15/07/1985
67 NGUYỄN KIM NGỌC 27/11/1999
68 HỒ KHẮC NGỮ 18/03/1976
69 TRẦN KHÔI NGUYÊN 08/06/1997
70 VĂN BÁ NHÀN 19/10/1978
71 PHẠM HỒ QUỲNH NHƯ 26/06/2000
72 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 13/08/1987
73 LÊ TRUNG NHỰT 21/12/1995
74 NGUYỄN AN NINH 12/08/1985
75 TRẦN NGỌC NINH 19/08/1983
76 TRẦN VĂN PHÊ 27/09/1984
77 LÊ NGỌC PHI 09/10/1995
78 VŨ THỊ PHÚ 13/05/1990
79 ĐÀO CÔNG PHÚC 02/02/1998
80 ĐỖ MINH PHÚC 30/12/1997
81 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG 01/01/1981
82 VÕ ĐĂNG PHƯƠNG 19/06/1972
83 LƯƠNG NGỌC PHƯỢNG 03/06/1991
84 NGUYỄN MẠNH QUÂN 11/03/1993
85 TRẦN THIÊN QUÂN 20/09/1991
86 NGUYỄN VŨ QUANG 04/11/1977
87 NGUYỄN TẤN QUI 17/07/1996
88 HUỲNH VĂN QUÍ 06/05/1993
89 LÊ TIẾN QUYẾT 29/01/1991
90 LÊ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 08/10/1996
91 NGÔ THỊ QUỲNH 03/03/1984
92 ĐOÀN TẤN SANG 14/02/1993
93 NGUYỄN THỊ KIM SANG 07/02/1996
94 NGUYỄN VĂN SANG 06/03/1991
95 PHẠM DOÃN SANG 16/09/1994
96 ĐỖ VĂN SƠN 06/06/1986
97 LÊ VĂN MINH SƠN 27/07/2000
98 NGUYỄN VĂN SƠN 05/05/1978
99 NGUYỄN TẤN TÀI 27/05/2000
100 NGUYỄN VĂN TÀI 03/01/1993
101 ĐỖ THÀNH TÂM 07/04/1994
102 TRẦN THIỆN TÂM 29/08/1990
103 BÙI ĐỨC TÂY 26/08/1996
104 LƯƠNG ANH TÂY 07/10/1994
105 TRỊNH BÙI THÁI 26/04/1990
106 NGUYỄN CAO THĂNG 05/09/1987
107 LÊ MINH THÀNH 04/11/1998
108 VÕ ĐỨC THÀNH 07/01/1972
109 NGUYỄN THỊ THU THẢO 06/06/1986
110 HOÀNG VĂN THẠO 07/02/1985
111 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 18/06/1995
112 ĐINH TRUNG THỊNH 14/10/1996
113 LÊ MINH THỊNH 06/11/1968
114 PHẠM VĂN THƠ 18/03/1990
115 MAI VĂN THOẠI 01/03/1975
116 ĐẶNG MINH THUẬN 01/01/1989
117 NGUYỄN VĂN THUẬN 02/01/1986
118 NGUYỄN THỊ THÚY 20/06/1983
119 NGÔ THANH THỦY TIÊN 06/09/1998
120 PHẠM VĂN TIÊN 25/07/1972
121 TRẦN HỮU TIỀN 20/04/1993
122 NGUYỄN TRẦN TRUNG TÍN 10/09/1994
123 LÊ THANH TRÀ 30/01/1981
124 NGUYỄN THỊ THU TRANG 25/09/1979
125 NGUYỄN THỊ THU TRANG 09/12/1981
126 NGUYỄN MINH TRÍ 01/12/1992
127 PHẠM MINH TRÍ 01/01/1977
128 NGUYỄN QUANG TRUNG 01/01/1980
129 LÊ MẠNH TRƯỜNG 02/02/1990
130 NGUYỄN NG KHUYNH TRƯỜNG 20/10/1992
131 BÙI CÔNG TUẤN 14/08/1986
132 BÙI THANH TUẤN 28/12/1997
133 CHÂU THANH TUẤN 14/08/1994
134 ĐỖ NGUYỄN ANH TUẤN 10/04/1998
135 LÊ ANH TUẤN 29/05/1987
136 LÊ ANH TUẤN 27/09/1994
137 LƯU THANH TUẤN 14/02/1991
138 PHÙNG XUÂN TUẤN 17/12/1990
139 TRỊNH THANH TUẤN 12/10/1991
140 HỒ THANH TÙNG 08/02/1993
141 NGUYỄN THANH TÙNG 19/09/1982
142 NGUYỄN VĂN TÙNG 30/09/1997
143 VÕ VĂN TUYÊN 10/09/1989
144 NGUYỄN MINH VIỆT 13/06/1982
145 TRẦN THẾ VINH 26/08/1986
146 NGUYỄN TRÍ VŨ 21/04/1977
147 TRẦN HOÀNG VŨ 25/08/1993
148 PHẠM THỊ DIỄM VY 20/10/1991
149 PHAN VĂN Ý 24/08/1997
150 ĐỖ PHÚ YÊN 25/12/1991