Danh Sách Học Viên Khóa 147 B2

– Ngày khai giảng: 29/10/2018    – Ngày bế giảng: 29/01/2018

– Ngày thi sát hạch:

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 BÙI MINH ANH 10/03/1994
2 LÊ TUẤN ANH 18/12/1994
3 LAI CHIÊU BẰNG 14/06/1983
4 ĐỖ HUY BẢO 07/03/1998
5 NGÔ CÔNG BẢO 05/06/1967
6 LÝ QUỐC BÌNH 25/11/1987
7 VÕ TẤN BÌNH 10/03/1985
8 PHAN NGỌC BỬU 07/03/1988
9 TRẦN THỊ NGỌC CẨM 08/09/1985
10 NGÔ CAO CẤP 01/01/1979
11 LƯU NGỌC CẨM CHÂU 29/07/1982
12 MAI THÁI CHÂU 08/08/1986
13 VÕ DUY CHÍ 03/12/1987
14 NGUYỄN THỊ BÍCH CHIỀN 04/09/1982
15 NGUYỄN ĐỨC CHỦNG 16/01/1964
16 DƯƠNG VĂN CÔNG 12/11/1983
17 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 08/10/1988
18 NGUYỄN HỒNG CÔNG 10/08/1991
19 TRẦN HỒNG CÔNG 02/06/1986
20 LÊ QUỐC CƯỜNG 24/12/1997
21 NGÔ TẤN CƯỜNG 26/03/1990
22 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 07/05/1996
23 LẠI VĂN DÂN 15/12/1975
24 NGUYỄN VĂN DANH 23/01/1996
25 NGUYỄN VĂN DANH 01/01/1976
26 NGUYỄN KHẮC ĐỆ 23/05/1987
27 ĐIỆP ANH ĐOAN 12/02/1971
28 LA MINH ĐỨC 01/01/1980
29 TRẦN QUẢNG ĐỨC 11/11/1968
30 NGUYỄN TRẦN HUỲNH DUNG 16/04/1985
31 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 01/02/1993
32 NGÔ THÁI DƯƠNG 28/07/1983
33 NGUYỄN LÊ THÙY DƯƠNG 08/09/1985
34 PHAN HỮU DƯƠNG 18/03/1990
35 LÊ MINH DUY 15/08/2000
36 NGUYỄN TẤN DUY 22/10/1992
37 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 01/01/1986
38 LÊ NGỌC HÀ 10/04/1977
39 NGUYỄN THỊ THU HÀ 07/06/1985
40 NGUYỄN QUANG HẠ 01/01/1997
41 LÊ HỒNG HẢI 04/03/1984
42 LÊ XUÂN HẢI 23/11/1994
43 PHAN THANH HÃN 09/05/1982
44 TRẦN THỊ THU HẰNG 08/09/1982
45 LÊ PHONG HÀO 16/01/1998
46 NGUYỄN THỊ HIỀN 12/01/1993
47 TRẦN ĐỨC HIỀN 09/02/1986
48 PHẠM ĐỨC HIỆP 15/07/1989
49 QUÁCH ĐẠI HIỆP 28/11/1997
50 LƯU THỊ MINH HIẾU 27/06/1990
51 VÕ NGỌC HÒA 01/01/1952
52 NGÔ THU HOÀI 02/04/1976
53 VÕ THỊ THANH HỒNG 01/01/1987
54 VÕ THỊ DIỄM HƯƠNG 01/01/1993
55 PHẠM THỊ CẨM HƯỚNG 01/01/1988
56 VŨ THỊ HƯỜNG 08/04/1985
57 NGUYỄN VĂN MINH HỮU 05/07/1990
58 HUỲNH HOÀNG HUY 23/03/1995
59 TRẦN MAI HOÀNG KHA 14/10/1999
60 BẠCH VÂNG KHANG 14/07/1990
61 HÁN QUỐC KHANH 02/09/1982
62 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 10/07/1953
63 NGUYỄN THÀNH KIỆT 10/07/1994
64 HỒ LÊ TRÚC LAN 09/08/1999
65 TRẦN HOÀNG LẬP 14/10/2000
66 NGÔ PHỤNG LINH 28/08/1987
67 PHẠM THÙY LINH 25/02/1988
68 LƯƠNG KIM LOAN 09/02/1984
69 NGÔ XUÂN LONG 15/07/1978
70 VÕ THÀNH LUÂN 25/10/1989
71 HOÀNG QUANG LƯƠNG 03/01/1994
72 HỒ DIỄM MY 18/03/1994
73 NGUYỄN THÀNH NAM 06/10/1993
74 BÙI XUÂN NĂM 04/02/1969
75 NGUYỄN THỊ NGA 01/01/1973
76 NGUYỄN VĂN NGA 10/01/1964
77 LÊ TRỌNG NGHĨA 15/12/1999
78 NGUYỄN LÊ NGOAN 16/05/1987
79 ĐẶNG BÁ NHÂN 06/07/1975
80 NGUYỄN TRÍ NHÂN 05/10/1985
81 PHẠM NGỌC NHẨN 30/09/1983
82 HỒ SONG NHẤT 06/05/1979
83 HÀ QUANG NHẬT 11/12/1996
84 NGUYỄN DUY NHẬT 24/12/1999
85 PHẠM MINH NHẬT 16/10/1996
86 TĂNG BẢO NHI 22/02/1990
87 DƯƠNG THỊ NHUNG 02/08/1982
88 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 17/06/1984
89 VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 21/06/1979
90 LÊ KIỀU OANH 24/12/1988
91 PHAN THỊ KIM OANH 13/07/1988
92 LÝ THẾ PHONG 10/01/1981
93 NGUYỄN VĂN PHÚC 25/02/1999
94 TRẦN HỮU PHƯỚC 19/06/1993
95 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG 10/10/1988
96 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG 16/10/1982
97 PHẠM THỊ XUÂN PHƯƠNG 04/04/1988
98 ĐẶNG THỊ THANH PHƯỢNG 16/03/1987
99 VÕ MINH QUÂN 01/01/1983
100 ĐINH CÔNG QUÝ 15/10/1978
101 LƯƠNG NHƠN QUÝ 12/05/1958
102 SỬ DUY QUÝ 08/10/1981
103 LƯU NGỌC TRẦN TH LỆ QUYÊN 12/07/1978
104 LÊ HOÀNG SA 21/09/1985
105 MAI SAN 09/08/1986
106 VÀY NÀM SÁNG 18/03/1991
107 PHAN ĐÌNH SƠN 16/06/1983
108 VŨ HUY SƠN 01/01/1973
109 CÙ ĐỨC TÀI 16/10/1984
110 LÊ VIẾT TÀI 19/05/1995
111 TRẦN QUỐC TÀI 01/01/1986
112 LÊ THỊ THANH TÂM 01/01/1984
113 CHU ĐỨC THẮNG 25/11/1999
114 PHAN CHIẾN THẮNG 01/05/1976
115 LÊ TRUNG THÀNH 25/11/1987
116 NGUYỄN THỊ LINH THẢO 15/08/1983
117 NGUYỄN BÁ THÔNG 22/02/1976
118 TRẦN THIỆN THỐNG 09/08/1989
119 LÊ THỊ THU 10/10/1987
120 VŨ THỊ THANH THU 09/09/1987
121 BÙI PHẠM THANH THÚY 14/03/1982
122 VŨ HOÀNG TIẾN 15/08/1999
123 NGUYỄN VĂN TIẾP 22/10/1975
124 DƯƠNG VĂN TÌNH 19/05/1993
125 MAI THỊ KIM TÌNH 07/07/1965
126 NGUYỄN THANH TOÀN 22/12/1977
127 HÀ CHÍ TRÂN 17/03/1975
128 NGUYỄN THỊ THU TRANG 22/12/1996
129 TRƯƠNG THANH TRIỀU 20/11/1992
130 NGUYỄN CHÁNH TRỰC 06/06/1977
131 HOÀNG ANH TRUNG 16/02/1991
132 HOÀNG QUANG TRUNG 01/12/1978
133 KIỀU QUANG TRUNG 01/01/1973
134 LÊ ĐỨC TRUNG 05/12/1993
135 TRẦN PHI THANH TÚ 10/12/2000
136 ĐÀM HUY TUẤN 30/03/1974
137 ĐINH VĂN TUẤN 13/01/1986
138 HOÀNG ANH TUẤN 26/05/1992
139 TRẦN ANH TUẤN 07/07/1989
140 VÕ MINH TUẤN 07/05/1996
141 NGUYỄN THẾ TUYỂN 24/01/1994
142 PHẠM THỊ TUYẾT 01/01/1974
143 HOÀNG THỊ THU VÂN 08/09/1980
144 LẠI THỊ HẢI VÂN 25/11/1975
145 PHẠM HỒNG VIỆT 18/07/1973
146 ĐOÀN THANH VŨ 06/12/1967
147 BẠCH TÔN HIỀN VƯƠNG 29/09/1986
148 VŨ MINH VƯƠNG 27/11/1988
149 LÊ LONG XUYÊN 11/11/1997
150 LÊ THỊ YẾN 14/11/1982