Danh Sách Học Viên Khóa 148 B2

– Ngày khai giảng: 29/10/2018    – Ngày bế giảng: 29/01/2018

– Ngày thi sát hạch:

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN THỊ QÚY AN 06/12/1971
2 BÙI HOÀNG PHƯƠNG ANH 15/07/1997
3 ĐỖ XUÂN ANH 02/09/1985
4 LÊ TRẦN THÚY ANH 11/04/1999
5 TRẦN KIM ANH 01/01/1998
6 VŨ HẢI BẰNG 19/02/1995
7 AO NHẬT BẢO 06/11/1992
8 LÊ MINH CẢNH 10/01/1997
9 NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG 26/11/1997
10 ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 02/05/1991
11 LÊ NGỌC ĐIỆP 05/12/1994
12 PHAN MINH ĐÔNG 12/11/1998
13 PHAN TẤN DŨNG 01/09/1998
14 PHAN TÙNG DƯƠNG 23/08/1995
15 HỨA VĂN ĐƯƠNG 01/01/1978
16 NGUYỄN NGỌC DUY 05/11/1995
17 PHAN TRƯỜNG DUY 19/10/1995
18 NGUYỄN NAM GIANG 27/09/1987
19 NGUYỄN TRỌNG GIANG 15/09/1972
20 LIỀNG HỚT HẢI 15/06/1997
21 NGUYỄN HOÀNG HẢI 28/12/1997
22 TRẦN THỊ THU HẰNG 06/09/1986
23 VÕ ĐỨC HẠNH 07/08/1990
24 BÙI LÊ HỮU HẬU 15/09/1997
25 VÕ NGỌC MINH HIÊU 14/12/1998
26 LÊ THÀNH HIẾU 11/05/1972
27 MAI THANH HIẾU 10/10/1995
28 NGUYỄN VĂN HIẾU 01/01/1993
29 TRẦN VĂN HIẾU 22/08/1967
30 LÊ QUANG HỒ 02/06/1996
31 BÙI ANH HOA 27/07/1985
32 NGUYỄN QUỲNH HOA 25/05/1978
33 NGUYỄN VĂN HÒA 07/12/1987
34 HUỲNH THÁI HÙNG 15/09/1998
35 TRẦN QUỐC HÙNG 08/02/1995
36 NGUYỄN TRỌNG HỮU 14/04/1984
37 SƠN NGUYỄN HUY 19/07/1998
38 PHAN THỊ HUYỀN 16/08/1985
39 TRẦN QUANG KHẢI 04/12/1993
40 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 29/10/1962
41 HUỲNH ĐĂNG KHOA 07/03/1989
42 BÙI CHÍ KỲ 01/09/1973
43 LÊ QUANG LÂM 07/05/1992
44 VŨ ĐÌNH LÀNH 28/12/1980
45 CAO SĨ LIÊM 10/04/1992
46 CHÂU THANH LIÊM 01/08/1993
47 VŨ NGỌC LINH 02/12/1996
48 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 27/04/1973
49 ĐẶNG TUẤN LỘC 30/11/1982
50 HUỲNH TẤN LỘC 09/08/1987
51 NGUYỄN THÀNH LỘC 24/04/1979
52 LÊ TẤN LỢI 06/07/1993
53 NGUYỄN THỊ LỢI 17/09/1986
54 LÊ ĐÌNH LONG 01/06/1968
55 NGUYỄN PHI LONG 08/06/1991
56 NGUYỄN THIÊN LONG 20/06/1994
57 NGUYỄN THÀNH LUÂN 04/05/1987
58 VŨ THỊ NGỌC MAI 05/05/1987
59 DƯƠNG NỮ TRÀ MI 11/08/1995
60 ĐẶNG TUẤN MINH 18/01/1992
61 TRẦN HOÀNG MINH 17/03/1992
62 NGUYỄN THỊ NẾT 20/04/1978
63 HOÀNG NGUYỄN KIM NGÂN 05/05/1991
64 TRỊNH HOÀI TRỌNG NGHĨA 13/11/1994
65 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 01/09/1987
66 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12/10/1992
67 HỨA THÁI NGUYÊN 01/01/1980
68 TRẦN THỊ NGUYỆT 21/09/1982
69 HỒ NGỌC NHÀN 11/10/1998
70 LÊ TRỌNG NHÂN 20/01/1993
71 TRẦN VĂN NHƯƠNG 13/05/1974
72 PHAN MINH NHỰT 03/10/1995
73 CHÂU ƠN 10/07/1975
74 NGUYỄN HỒNG PHÁT 04/01/1998
75 NGUYỄN NGỌC PHI 30/08/1991
76 BÙI VŨ PHONG 01/01/1975
77 TRẦN VŨ PHONG 01/09/1992
78 TRẦN VŨ PHONG 03/07/1992
79 TRƯƠNG CÔNG PHÚ 23/01/1985
80 CAO MINH PHƯƠNG 23/02/1994
81 NGUYỄN NHỰT PHƯƠNG 28/06/1990
82 NGUYỄN THÙY DIỄM PHƯƠNG 13/09/1992
83 NGUYỄN MINH QUÂN 23/02/1994
84 LÊ HỮU QUỐC 24/10/1994
85 NGUYỄN ANH QUỐC 05/12/1976
86 TRƯƠNG THỊ NGỌC QUYỀN 15/07/1993
87 HOÀNG VĂN QUYẾT 19/02/1985
88 NGUYỄN HUY SANG 03/02/1996
89 THẠCH TRẦN NGỌC SANG 21/02/1996
90 ĐỖ SƠN 16/02/1995
91 NGUYỄN HOÀNG SƠN 28/04/1995
92 PHẠM HOÀNG SƠN 07/04/2000
93 VÕ PHI HOÀNG SƠN 26/05/1996
94 HOÀNG ĐỨC SUNG 15/04/1967
95 PHẠM MINH TẤN 25/01/1995
96 NGUYỄN HOÀNG THÁI 02/06/1995
97 ĐẶNG THÀNH THÂN 28/03/1991
98 PHẠM QUANG THẮNG 20/09/1996
99 TRẦN VĂN THẮNG 14/02/1983
100 HUỲNH CHÍ THANH 12/10/1974
101 LÊ HOÀI THANH 13/07/1998
102 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 13/08/1981
103 PHẠM CAO THANH 04/10/1979
104 TRẦN VĂN THANH 09/01/1965
105 NGUYỄN MINH THÀNH 22/07/1995
106 NGUYỄN TẤN THÀNH 01/01/1976
107 NGUYỄN NGỌC THẢO 04/03/1968
108 NGUYỄN TÔN NỮ VÂN THẢO 24/07/1988
109 HUỲNH NGUYÊN THỌ 16/04/1992
110 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 28/06/1982
111 NGÔ TẤN TIẾN 10/10/1971
112 NGUYỄN TRỌNG TÍN 04/10/1995
113 LÊ NGÔ DUY TOÀN 31/03/1992
114 NGUYỄN ANH TOẢN 16/10/2000
115 VŨ THỊ THÙY TRANG 17/12/1995
116 NGUYỄN THỊ KIM TRI 13/02/1984
117 NGUYỄN MINH TRÍ 26/02/1998
118 NGUYỄN THÀNH TRÍ 26/07/1993
119 PHẠM QUỐC TRUNG 21/11/1994
120 NGÔ QUANG TRƯỞNG 08/03/1997
121 BÙI THANH TÚ 20/10/1988
122 TRẦN ANH TÚ 13/06/1997
123 PHẠM TUÂN 01/08/1993
124 HỨA TRUNG TUẤN 08/02/1996
125 LƯU PHÚC TUẤN 10/10/1998
126 PHAN QUỐC TUẤN 16/01/1994
127 TRƯƠNG THANH TUYỀN 07/05/1988
128 ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT 06/03/1988
129 TRẦN VŨ THÙY VÂN 01/01/1984
130 NGUYỄN MINH VIÊM 20/11/1995
131 TRỊNH TRUNG VIỆT 12/10/1997
132 NGUYỄN CÔNG VINH 07/07/1997
133 NGUYỄN XUÂN VINH 27/04/1976
134 NGÔ THANH VŨ 13/09/1995
135 PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 25/11/1996
136 TRẦN ANH VƯƠNG 05/09/1997
137 MAI VĂN VY 24/06/1996
138 LÊ MẠNH VỸ 15/01/1974
139 VÕ KIỀU KIM XUÂN 25/07/1993
140 TRẦN THỊ KIM YẾN 19/06/1983