Danh Sách Học Viên Khóa 67 C

– Ngày khai giảng: 21/02/2018      – Ngày bế giảng: 16/07/2018

– Ngày thi sát hạch: 26/07/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 PHẠM HUỲNH AN 09/11/1996
2 NGUYỄN XUÂN ANH 19/09/1982
3 ĐẬU TRỌNG BẢY 15/07/1972
4 VŨ VĂN BÍNH 10/10/1996
5 NGUYỄN THÁI BÌNH 05/01/1991
6 HÀ TRỌNG CHINH 06/09/1996
7 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 02/05/1989
8 NGUYỄN HUY CƯỜNG 30/04/1986
9 LANG VĂN ĐÀN 19/10/1988
10 NGUYỄN VĂN DANH 04/01/1990
11 PHẠM THÀNH DANH 11/01/1984
12 ĐOÀN MINH DU 29/05/1995
13 CAO HOÀI ĐỨC 18/09/1996
14 NGUYỄN QUANG ĐỨC 26/04/1985
15 PHẠM HOÀNG GIANG 16/05/1983
16 CAO XUÂN HẢI 23/03/1990
17 NGUYỄN VĂN HẢI 05/10/1979
18 HUỲNH VĂN HẠNH 26/11/1988
19 NGUYỄN TẤT HẢO 29/04/1985
20 ĐOÀN VĂN HIẾU 09/02/1973
21 LÊ VĂN HÒA 08/11/1994
22 DƯƠNG HẢI HOÀNG 09/03/1991
23 HỒ KHẢ HOÀNG 15/07/1992
24 VÕ THANH HỒNG 14/10/1977
25 TRƯƠNG QUANG HƯNG 01/01/1960
26 NGUYỄN TRỌNG HỮU 01/01/1990
27 NGUYỄN ĐĂNG KHANG 28/05/1987
28 LÂM QUỐC KHÁNH 09/10/1991
29 HỒ VĂN KHOA 08/12/1996
30 NGUYỄN THÁI KỲ 12/09/1989
31 ĐẶNG MINH LÂM 14/04/1993
32 HỒ VĂN LỊCH 06/08/1991
33 LÊ HỮU LỘC 13/10/1992
34 TRẦN ĐỨC LỘC 14/04/1996
35 LÊ TRỌNG LỢI 15/10/1983
36 NGUYỄN VĂN LỢI 13/11/1987
37 NGUYỄN VĂN MINH 01/05/1989
38 LÊ ĐỨC NAM 26/08/1988
39 LÊ XUÂN NĂNG 23/03/1990
40 BÙI PHÚC NGHĨA 02/08/1992
41 LÊ VĂN NGHĨA 01/01/1988
42 TRẦN TUẤN NGHĨA 12/03/1982
43 TRƯƠNG QUANG NGHĨA 20/01/1994
44 HOÀNG THỊ KIM NGỌC 13/05/1982
45 LƯƠNG VĂN NGUYÊN 19/12/1980
46 DƯƠNG VĂN NHỰT 07/01/1984
47 TRƯƠNG HOÀNG PHI 14/09/1995
48 NGUYỄN KHÁNH PHONG 25/02/1988
49 NGUYỄN VŨ PHONG 01/01/1988
50 TRẦN VĂN PHÚ 01/01/1984
51 NGUYỄN TẤN PHƯƠNG 25/04/1989
52 NGUYỄN PHƯƠNG QUANG 15/04/1989
53 PHAN DUY QUANG 08/07/1978
54 PHÙNG NHẬT QUANG 24/06/1984
55 VÕ NGỌC QUYỀN 07/01/1990
56 NGUYỄN VĂN QUYẾT 07/12/1985
57 NGUYỄN VĂN SÁU 20/12/1988
58 LÊ NGỌC SINH 19/08/1982
59 NGUYỄN XUÂN SƠN 04/03/1995
60 VŨ HỒNG SƠN 16/02/1990
61 NGUYỄN VĂN TÀI 21/10/1996
62 PHẠM TẤN TÀI 22/12/1974
63 LÊ TRẦN MINH TÂM 23/01/1994
64 TRẦN TRUNG TÂM 19/01/1987
65 NGUYỄN VĂN TẬP 15/12/1984
66 NGÔ ĐỨC THÁI 15/05/1993
67 ĐỖ DUY THẮNG 01/01/1992
68 LÊ VĂN THẮNG 23/06/1986
69 NGUYỄN VĂN THẮNG 08/04/1974
70 HOÀNG TRUNG THÀNH 20/06/1995
71 VÕ TÁ THÀNH 19/08/1983
72 NGÔ HUY THẢO 12/01/1989
73 VÕ THANH THẢO 18/01/1981
74 ĐẬU VĂN THỂ 03/09/1992
75 HỒ PHÚ THỊNH 01/01/1985
76 TRẦN PHƯỚC THỊNH 23/03/1996
77 BÙI VĂN TÌNH 12/11/1992
78 LÊ VĂN TÌNH 11/10/1990
79 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 14/02/1983
80 NGUYỄN NGỌC TOÀN 20/11/1984
81 NGUYỄN TẤN TRỌNG 16/11/1980
82 VŨ VĂN TRÚC 29/05/1985
83 VŨ THÀNH TÚ 29/11/1995
84 PHẠM VĂN TUẤN 10/09/1987
85 NGUYỄN CHÍ TUYÊN 24/08/1986
86 TẠ VĂN TUYẾN 18/02/1982
87 LÊ THỊ TUYỂN 05/09/1984
88 NGUYỄN TẤN VIỆT 10/08/1977
89 NGUYỄN VĂN VIỆT 01/01/1985
90 NGUYỄN ĐỨC VŨ 14/03/1991