Danh Sách Học Viên Khóa 68 C

– Ngày khai giảng: 15/03/2018       – Ngày bế giảng: 08/08/2018

– Ngày thi sát hạch: 25/08/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN HOÀNG ÂN 13/05/1983
2 ĐẶNG CÔNG BÌNH 21/07/1997
3 ĐỖ VĂN CHÁNH 01/01/1983
4 HONG CONG CHI 23/08/1989
5 TRẦN VĂN CHUNG 03/03/1989
6 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 20/12/1990
7 TRẦN MẠNH CƯỜNG 28/02/1993
8 NGUYỄN VĂN ĐẰNG 01/01/1984
9 NGUYỄN THÀNH DANH 20/01/1992
10 TRẦN ANH ĐẠT 29/06/1992
11 TRƯƠNG PHÁT ĐẠT 12/02/1992
12 NGUYỄN THANH DỰ 26/06/1995
13 TRẦN THANH DUY 28/11/1989
14 PHẠM HẢI GIANG 16/04/1993
15 TRẦN KHÁNH GIANG 01/02/1995
16 SƠN NGỌC HẢI 01/01/1988
17 TRẦN PHI HẢI 31/10/1983
18 TRẦN VĂN HẢI 17/04/1987
19 NGUYỄN VĂN HẬN 01/01/1988
20 NGUYỄN VĂN HIỀN 16/09/1990
21 LÊ MINH HIẾU 28/09/1992
22 TRẦN VĂN HOÀI 10/01/1997
23 NÔNG VĂN HOÀN 01/05/1987
24 HUỲNH THANH HOÀNG 01/01/1984
25 NGUYỄN VĂN HÙNG 15/07/1978
26 TRẦN PHI HÙNG 07/07/1992
27 LÊ THANH HUYÊN 25/10/1976
28 THÁI VŨ KHANH 01/01/1990
29 NGUYỄN HOÀNG KHOA 03/01/1989
30 NGUYỄN VĂN KHOA 01/01/1987
31 TĂNG PHÁCH KHÔI 04/10/1992
32 PHÙ ANH KIỆT 31/01/1981
33 CAO HOÀNG LÂM 20/04/1995
34 NGUYỄN NGỌC LÂM 16/02/1986
35 LÊ VĂN LẠNG 01/01/1981
36 NGUYỄN THANH LIÊM 09/06/1989
37 PHẠM TÀI LỢI 07/03/1990
38 TẠ ĐÌNH LONG 09/10/1991
39 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 22/05/1974
40 NGUYỄN VĂN LỲ 06/11/1987
41 PHẠM XUÂN LỶ 10/12/1991
42 VÕ THÀNH MẾN 01/01/1991
43 LÊ VĂN NAM 28/11/1978
44 NGUYỄN HỒNG NAM 10/10/1989
45 LÊ HỮU NGHĨA 09/06/1996
46 LƯU HỒNG NGỌC 27/12/1979
47 PHẠM TRỌNG NGUYÊN 10/01/1996
48 NGUYỄN BÁ NHÂN 08/09/1992
49 VÕ THÀNH NHÂN 19/04/1997
50 LÊ HOÀNG NHỚ 23/06/1997
51 TRẦN BÁ NHỰT 23/04/1988
52 MẠC VĂN PHI 12/02/1994
53 NGUYỄN HOÀNG PHI 01/08/1997
54 LÊ VŨ PHONG 03/06/1987
55 NGUYỄN HOÀNG PHONG 11/12/1987
56 NÔNG THÀNH PHÚ 13/01/1990
57 NGUYỄN MINH PHỤNG 17/02/1982
58 LÊ VŨ PHƯƠNG 28/09/1994
59 MAI THANH PHƯƠNG 14/05/1997
60 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG 24/05/1994
61 HÀ VĂN QUÂN 03/11/1994
62 LÊ TRUNG QUÂN 01/01/1990
63 NGUYỄN HỒNG QUỐC 27/08/1987
64 NGUYỄN NGỌC BẢO QUỐC 08/07/1987
65 NGUYỄN VĂN QUYỀN 04/09/1985
66 TRẦN ĐỨC QUYỀN 26/06/1997
67 HỒ QUANG SANG 08/01/1988
68 NGUYỄN VĂN SÁU 01/01/1985
69 ĐẶNG THANH 01/01/1980
70 NGUYỄN QUỐC SỈ 29/09/1994
71 SA LÂM THÁI 11/05/1978
72 LÊ QUYẾT THẮNG 16/08/1988
73 TRẦN VĂN THANH 25/02/1991
74 LÊ CHUNG THÀNH 26/12/1983
75 LÊ VĂN THÀNH 17/05/1990
76 HUỲNH PHƯỚC THẠNH 01/01/1985
77 TRẦN MINH THI 10/11/1990
78 PHẠM CÔNG THƠ 15/05/1992
79 LÊ MINH TIẾN 04/06/1986
80 QUAN VĂN TIẾN 20/08/1986
81 TRẦN VĨNH TIẾN 03/03/1993
82 NGUYỄN THANH TIỀN 01/01/1986
83 LIÊU QUỐC TÍN 14/09/1994
84 VÕ THÀNH TOÀN 10/11/1979
85 NGUYỄN HỮU TÔN 29/01/1994
86 HUỲNH VĂN TRÁNG 01/01/1990
87 TRÁC THANH TRỌNG 17/05/1994
88 PHẠM VIẾT TRUNG 25/08/1996
89 PHẠM NHẬT TRƯỜNG 15/04/1990
90 PHẠM THANH TRƯỜNG 21/02/1994
91 NGUYỄN MINH 01/01/1985
92 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 07/05/1984
93 NGUYỄN HỮU TUẤN 15/05/1988
94 PHẠM CẨM TUẤN 07/04/1994
95 PHẠM VĂN TUẤN 23/06/1995
96 PHẠM VĂN THẢO 06/05/1982
97 HOÀNG XUÂN VIỆT 04/01/1993
98 LÊ ANH 07/09/1982
99 LÊ HOÀI 12/07/1983
100 NGUYỄN THANH 06/03/1997
101 VÕ VĂN 30/03/1980
102 PHẠM ĐÌNH QUỐC VƯƠNG 25/05/1984