Danh Sách Học Viên Khóa 69 C

– Ngày khai giảng: 07/04/2018        – Ngày bế giảng: 01/09/2018

– Ngày thi sát hạch: 25/09/2018

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 CHÂU NIỆM ÂN 27/10/1978
2 PHAN LONG BÌNH 03/07/1986
3 VÕ QUANG BÌNH 06/06/1986
4 NGUYỄN VĂN CHẮT 25/04/1991
5 DANH CHUNG 01/01/1974
6 PHẠM HẢI CHƯƠNG 25/11/1994
7 SẨM SÂY CƯỜNG 10/07/1985
8 NGÔ VĂN DANH 01/03/1972
9 TRẦN PHƯỚC DANH 30/12/1975
10 LÊ PHƯỚC ĐẠT 24/10/1996
11 PHẠM TẤN ĐẠT 23/09/1996
12 LÊ QUANG ĐÍNH 16/10/1970
13 ÔNG VĂN ĐOÀN 28/10/1986
14 NGUYỄN ANH DU 16/10/1995
15 NGUYỄN TRẦN HUỲNH ĐỨC 01/10/1987
16 DANH THÁI DƯƠNG 01/01/1993
17 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 21/03/1987
18 NGUYỄN TƯỜNG ANH ĐẠI DƯƠNG 08/02/1997
19 TRẦN HOÀNG EM 09/10/1997
20 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 22/12/1983
21 HỒ VĂN HẢO 01/01/1984
22 MAI TẤN HIỆP 01/01/1986
23 NGUYỄN VĂN HÒA 10/02/1987
24 VÕ VĂN HOÀN 09/11/1996
25 VŨ ĐÌNH HỒNG 08/08/1975
26 PHẠM ĐOÀN TƯỜNG KHA 14/07/1994
27 PHẠM TRUNG KIÊN 07/12/1986
28 TRẦN TRỌNG KIÊN 15/03/1989
29 LẠI HÙNG LÂM 19/06/1983
30 LƯƠNG THÀNH LÂM 10/08/1985
31 BÙI TUẤN LINH 01/01/1992
32 NGUYỄN LỰC 16/02/1984
33 VI VĂN MẠNH 01/10/1986
34 PHẠM CÔNG MINH 18/10/1996
35 PHAN NGỌC MINH 09/10/1991
36 LÊ NGUYỄN TUẤN NGỌC 07/01/1987
37 NGUYỄN THÀNH NHÂN 14/09/1996
38 TRẦN NHẬT PHÁT 04/01/1994
39 NGÔ THÁI PHƯƠNG 01/01/1981
40 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 16/07/1986
41 HỨA PHÚ QUANG 19/10/1981
42 TRỊNH NGỌC KỲ QUANG 28/07/1995
43 SƠN QUÍT 01/01/1969
44 NGUYỄN BẢO QUỐC 18/03/1976
45 LÊ VĂN QUYỀN 21/10/1988
46 TRẦN VĂN TAM 05/04/1991
47 LÊ THANH TÂM 17/04/1991
48 VÕ NGỌC THẠCH 01/01/1979
49 MAI XUÂN THẮNG 01/01/1976
50 NGUYỄN PHƯỚC THẮNG 26/01/1996
51 NGUYỄN TỨ THỜI 12/05/1991
52 HUỲNH VĂN THƯƠNG 27/12/1980
53 NGÔ VĂN TÍN 04/04/1996
54 ĐẶNG XUÂN TOÁN 14/07/1987
55 HUỲNH VĂN TOÀN 10/10/1991
56 TRẦN VĂN TOÀN 29/06/1988
57 NGUYỄN VĂN TÚ 01/01/1990
58 TRẦN VĂN TỨ 21/02/1981
59 HOÀNG NGỌC TUÂN 12/06/1985
60 NGUYỄN THANH TÙNG 07/05/1982
61 HỒ QUỐC VIỆT 22/08/1996
62 NGUYỄN TRẦN VINH 13/08/1983
63 PHAN THƯỜNG VỤ 16/03/1985
64 LÊ TRƯỜNG XUÂN 18/11/1996