Danh Sách Học Viên Khóa 70 C

– Ngày khai giảng: 17/07/2018       – Ngày bế giảng: 09/12/2018

– Ngày thi sát hạch: 24/12/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 LÊ NGỌC ẨN 07/08/1990
2 TRẦN BẰNG ÁNH 05/12/1993
3 LÊ VĂN BẰNG 03/08/1983
4 TRƯƠNG PHONG BÃO 06/12/1993
5 PHẠM VĂN CHÍNH 25/09/1993
6 LÊ QUỐC CƯỜNG 06/07/1997
7 HÁN DUY ĐẠI 10/07/1988
8 HỒ VĂN ĐẠI 25/05/1996
9 PHAN QUỐC ĐẠT 06/06/1996
10 NGUYỄN CAO DẬU 10/04/1982
11 ĐINH VĂN ĐỘ 01/06/1985
12 LÊ VĂN ĐÔNG 28/10/1982
13 VŨ ĐÌNH ĐỨC 16/10/1989
14 LÊ TIẾN DŨNG 16/05/1990
15 NGUYỄN TRUNG DŨNG 28/09/1977
16 VŨ TRUNG DŨNG 30/12/1991
17 ĐINH NHẬT HOÀNG DUY 29/07/1994
18 NGUYỄN ĐỨC DUY 28/09/1984
19 BÙI VĂN HẢI 01/11/1983
20 VŨ NGỌC HẢI 21/01/1985
21 NGUYỄN CHÍ HÀO 01/01/1993
22 PHẠM TRƯỜNG HẬU 10/10/1996
23 PHAN VŨ HẬU 01/01/1983
24 QUÁCH ĐỨC HIẾU 17/09/1984
25 PHẠM HÂN HOAN 21/04/1989
26 BẠCH VĂN HỌC 25/08/1977
27 DƯƠNG NGỌC HÙNG 18/02/1972
28 NGUYỄN CHÍ HÙNG 08/11/1997
29 NGUYỄN VŨ HÙNG 30/08/1987
30 ĐÀO DUY HƯNG 25/10/1985
31 ĐỖ GIANG ANH HUY 06/09/1995
32 TRẦN VĂN HUY 06/10/1997
33 ĐINH VĂN HUYNH 07/12/1984
34 NGUYỄN HOÀNG KHANG 02/11/1996
35 NGUYỄN XUÂN LỊCH 02/06/1984
36 VÕ NGỌC LỊCH 01/01/1981
37 TRẦN HOÀI LINH 05/12/1980
38 LÊ VĂN LỢI 15/03/1990
39 HỒ THANH LONG 29/10/1987
40 NGUYỄN NGỌC LONG 01/05/1989
41 PHẠM VĂN LONG 27/07/1987
42 LƯU VĂN LUÂN 10/03/1991
43 PHẠM HOÀNG MINH 17/12/1994
44 TRẦN NHẬT MINH 17/09/1992
45 VÕ THANH MỘNG 01/01/1978
46 HUỲNH VĂN MƯỜI 01/01/1985
47 MAI VĂN NAM 01/12/1993
48 LÊ VĂN NGHỊ 02/06/1983
49 NGUYỄN VĂN NGHIỆP 21/07/1986
50 NGUYỄN THANH NGOAN 08/12/1989
51 HÀ QUÝ NHÂN 21/03/1993
52 NGÔ HOÀNG NHI 11/08/1997
53 BÙI MINH OÁNH 01/01/1972
54 HUỲNH TẤN PHÁT 02/10/1996
55 LÊ TẤN PHÁT 01/01/1985
56 NGUYỄN VĂN PHÁT 19/06/1988
57 TRẦN TẤN PHÁT 24/08/1991
58 HỒ ĐÌNH PHÚC 27/07/1988
59 NGUYỄN HOÀI PHÚC 19/01/1996
60 LÊ HỒNG PHƯỚC 12/01/1992
61 LƯƠNG THIÊN PHƯỚC 29/08/1992
62 TRẦN VĂN PHƯỢNG 06/10/1976
63 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 12/07/1993
64 LÊ ĐỨC TÀI 21/04/1974
65 NGUYỄN TẤN TÀI 17/07/1990
66 TRẦN TẤN TÀI 18/04/1994
67 TRẦN VĂN TÁM 01/01/1983
68 PHẠM VĂN TÂM 12/05/1988
69 HỒ NGỌC THẮNG 13/09/1988
70 VÕ VĂN THẮNG 01/01/1985
71 HUỲNH TẤN THANH 21/11/1986
72 HOÀNG VĂN THÀNH 26/06/1983
73 LÊ TẤN THÀNH 19/04/1987
74 TRẦN VĂN THÀNH 17/08/1993
75 TÔ QUỐC THUẬN 04/07/1990
76 CHU VĂN THƯƠNG 19/07/1981
77 NGUYỄN QUỐC THỦY 02/05/1987
78 LÊ HOÀNG THỤY 20/07/1978
79 LÂM VĨ TIẾN 30/01/1982
80 VŨ VĂN TIẾN 19/12/1982
81 NGUYỄN TẤN TRÁNG 12/10/1997
82 MAI VĂN TRUNG 12/07/1991
83 VŨ TRỌNG TRƯỜNG 20/06/1990
84 BÙI QUANG TUẤN 23/06/1990
85 LÊ ANH TUẤN 03/07/1989
86 TRỊNH VĂN TUẤN 26/04/1978
87 VŨ VĂN TUYỀN 24/09/1997
88 NGUYỄN VĂN VẸN 24/11/1990
89 PHAN MINH VIỆT 01/01/1985
90 TRẦN THÁI YÊN 02/08/1997