Danh Sách Học Viên Khóa 71 C

– Ngày khai giảng: 09/08/2018    – Ngày bế giảng: 01/01/2019

– Ngày thi sát hạch:

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 NGUYỄN VĂN ẨN 08/07/1983
2 LÊ HOÀI BẢO 01/11/1988
3 NGUYỄN HUỲNH BẢO 26/10/1997
4 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 26/02/1991
5 TRƯƠNG VĂN CẢNH 01/04/1992
6 VÕ VĂN CẢNH 01/01/1987
7 LÂM VĂN CHÁNH 01/01/1994
8 NGÔ VĂN CƯỜNG 02/04/1984
9 TRẦN VĂN CƯỜNG 06/09/1997
10 ĐẬU HUY ĐẠI 15/01/1989
11 ĐINH QUANG ĐIỀN 24/06/1987
12 PHAN VĂN ĐĨNH 01/01/1990
13 BẾ VĂN ĐOAN 21/06/1987
14 VŨ CÔNG DOANH 06/05/1996
15 NGUYỄN MẠNH ĐÔNG 03/11/1981
16 DƯƠNG ĐÌNH ĐỨC 20/09/1987
17 GIANG HUỲNH ĐỨC 20/07/1994
18 QUAN VĂN ĐỨC 08/10/1989
19 ĐỖ QUỐC DŨNG 27/04/1989
20 HOÀNG VĂN DŨNG 11/03/1993
21 PHẠM VĂN DUY 12/03/1986
22 TRIỆU VĂN LƯỢM EM 12/10/1988
23 TRẦN VĂN ÚT GIÀU 01/01/1989
24 HỒ TĂNG MINH HẢI 12/06/1986
25 NGUYỄN NGỌC HẢI 20/11/1996
26 PHẠM VĂN HÀNG 22/03/1989
27 VÕ VĂN HẠNH 16/07/1995
28 NGUYỄN ĐÌNH HẬU 01/08/1996
29 NGUYỄN PHONG HẬU 12/09/1986
30 VÕ CHÍ HẬU 30/03/1997
31 VÕ CHÍ HIỀN 10/08/1994
32 NGUYỄN HỮU HIỆP 12/09/1987
33 VÕ TRÍ HIẾU 01/01/1982
34 MAI VĂN HOẠCH 01/01/1957
35 VÕ VĂN HỘI 10/09/1987
36 NGUYỄN VĂN HUẤN 08/12/1979
37 HOÀNG MẠNH HÙNG 16/06/1994
38 NGUYỄN BÁ HÙNG 09/03/1995
39 NGUYỄN THIỆN HÙNG 19/05/1991
40 VI VĂN KẾ 25/03/1992
41 NGUYỄN VĂN LAI 01/01/1991
42 NGUYỄN SƠN LÂM 15/11/1994
43 PHẠM BÁ TÙNG LÂM 06/07/1996
44 PHẠM THỊ LAN 20/11/1978
45 NGUYỄN VĂN HÀ LINH 16/04/1997
46 BÙI THANH LỘC 30/08/1993
47 LÊ QUANG LỘC 24/06/1976
48 NGUYỄN PHÚC LỘC 26/11/1990
49 NGÔ ĐỨC LONG 27/08/1997
50 NGUYỄN VĂN LONG 24/10/1984
51 LÂM TẤN LỰC 01/01/1984
52 TRẦN TRÍ LƯƠNG 27/01/1992
53 LÊ VIẾT LƯỢNG 08/08/1993
54 TRẦN VĂN MINH 01/01/1995
55 TRẦN VĂN MINH 29/08/1987
56 PHẠM VĂN MƯỜI 01/01/1985
57 ĐINH THẾ NAM 27/01/1986
58 PHAN VĂN NGHĨA 05/01/1996
59 VÕ TRỌNG NGHIÊM 11/11/1987
60 HUỲNH VĂN NGỌ 08/09/1994
61 HÀ ĐỨC NHÃ 11/10/1986
62 VÕ THÀNH NHÂN 05/06/1993
63 TRỊNH THỊ BÉ NHUNG 13/06/1987
64 KIÊN HOA NI 01/01/1995
65 NGUYỄN VĂN OANH 20/01/1985
66 LÊ VĂN PHÚ 24/04/1997
67 PHAN VĂN PHÚ 23/03/1994
68 NGÔ VĂN QUANG 08/08/1997
69 NGUYỄN VĂN QUANG 14/04/1989
70 PHẠM KHẮC QUANG 10/10/1997
71 NGUYỄN VĂN QUÝ 01/01/1997
72 TRẦN PHÚ QUÝ 15/05/1995
73 HUỲNH TẤN SANG 12/04/1994
74 NGUYỄN HOÀNG SƠN 31/12/1977
75 NGUYỄN ĐÌNH SỸ 07/09/1972
76 NGUYỄN ANH TÀI 10/10/1992
77 PHẠM NGỌC TÀI 21/02/1993
78 PHẠM CHÍ TÂM 01/01/1993
79 TẠ CHÍ TÂM 25/11/1989
80 NGUYỄN VĂN TÂN 26/05/1996
81 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 07/06/1983
82 TRẦN QUỐC THẮNG 03/05/1989
83 DƯƠNG NGUYỄN THANH 08/05/1988
84 NGUYỄN VĂN THANH 01/01/1984
85 TRẦN DOÃN THANH 01/11/1990
86 CHU VĂN THÀNH 08/08/1986
87 NGUYỄN MINH THẢO 01/01/1984
88 VÕ MINH THẢO 01/01/1984
89 PHẠM VĂN THƯƠNG 01/01/1979
90 DƯƠNG HOÀNG TOÁN 03/11/1995
91 NGUYỄN QUÝ TOÀN 09/08/1990
92 TRẦN QUỐC TOÀN 19/01/1991
93 TRẦN VĂN TOẢN 20/06/1993
94 NGUYỄN VIẾT TRỊNH 27/01/1997
95 LÊ NHẬT TRƯỜNG 23/09/1997
96 NGUYỄN VĂN TRUYỀN 10/12/1971
97 HÀ CÔNG TUẤN 24/04/1986
98 LÊ HỮU TUẤN 18/07/1997
99 LÊ DUY TÙNG 09/10/1995
100 NGUYỄN CHÍ TÙNG 17/06/1995
101 NGUYỄN THANH TÙNG 11/08/1984
102 NGUYỄN THANH VŨ 01/01/1991